ZONH

Een integrale zorgaanpak met de patiënt in de lead

Samenwerking sociaal domein

De complexiteit van zorgvragen bij patiënten neemt toe, waardoor het belang van goede samenwerkingen tussen organisaties die gedeeltes van de zorg op zich nemen ook toeneemt. ZONH zet zich in voor een sterke ketensamenwerking tussen zorgverleners en andere belangrijke partijen, zoals maatschappelijke organisaties binnen het sociaal domein. 

Rol ZONH

Onze adviseurs denken graag met u mee over creatieve manieren om de samenwerking op te zoeken en partijen aan elkaar te verbinden of het implementeren van integrale zorgmethodes. Zij zijn op de hoogte van mogelijkheden voor financiering. 

Wilt u aan de slag met samenwerking met het sociaal domein? Neem dan contact op met Hanneke Bisselink of met één van de adviseurs in uw regio.

Projecten op het gebied van samenwerking sociaal domein

Aan deze pagina wordt nog gewerkt. De tekst volgt. 

Publicaties

Aan deze pagina wordt nog gewerkt. De tekst volgt.