ZONH

 

Een integrale zorgaanpak met de inwoner centraal

Samenwerking sociaal domein

De complexiteit van zorgvragen bij patiënten neemt toe, waardoor het belang van goede samenwerkingen tussen organisaties die gedeeltes van de zorg op zich nemen ook toeneemt. ZONH zet zich in voor een sterke ketensamenwerking tussen zorgverleners en andere belangrijke partijen, zoals maatschappelijke organisaties binnen het sociaal domein. 

Waarmee kunnen we u helpen?

Onze adviseurs denken graag met u mee over creatieve manieren om de samenwerking op te zoeken en partijen aan elkaar te verbinden of het implementeren van integrale zorgmethodes. Zij zijn op de hoogte van mogelijkheden voor financiering. 

Wilt u aan de slag met samenwerking met het sociaal domein? Neem dan contact op Joyce van Tunen of met één van de adviseurs in uw regio.

Projecten in het sociaal domein

Welzijn op Recept
Welzijn op Recept richt zich op inwoners die bij de huisarts en praktijkondersteuner langsgaan met psychosociale klachten, maar waarvoor zware hulpverlening niet de best passende oplossing is. Welzijn op Recept is een initiatief waarbij door verwezen wordt naar een welzijnscoach. De welzijnscoach gaat samen met de cliënt op zoek naar passende activiteiten in de buurt die aansluiten bij de interesses, zoals creatieve of sportieve activiteiten, lotgenotencontact of vrijwilligerswerk.

 

Samenwerking tussen sociaal domein en huisartsen door Achterstandsfonds
Huisartsenprakijken met patiënten uit achterstandswijken hebben vaak te maken met ingewikkelde zorgvragen en een hoge werkdruk. Het Achterstandsfonds (ASF) ondersteunt huisartspraktijken met patiënten uit achterstandswijken door creatieve oplossingen aan te dragen en praktische interventies te implementeren, in sommige gevallen in samenwerking met het sociaal domein. Klik hier voor meer informatie.

Krachtige Basiszorg (KBZ) Haarlem-Oost
De nieuwe wijkaanpak Krachtige Basiszorg gaat patiënten met meerdere problemen op verschillende levensgebieden integrale zorg bieden. De deelnemende huisartsen, fysiotherapeuten en sociaal wijkteams in Haarlem-Oost en Schalkwijk gebruiken hiervoor het 4D-model dat inzicht geeft in wat er speelt bij de patiënt op vier domeinen: lichaam, maatschappelijk, sociaal en geest. Patiënten met problemen in verschillende domeinen krijgen integrale zorg die met zorgverleners en de patiënt wordt afgestemd. Klik hier voor meer informatie. 

Regiobeeld Kop van Noord-Holland in samenwerking met Noordkop Gezond voor Elkaar
In opdracht van het Netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar heeft ZONH in samenwerking met Onderzoeksbureau Noord-Holland Noord en GGD Hollands Noorden een Regiobeeld gemaakt voor de Kop van Noord-Holland. Het regiobeeld voor de Kop van Noord-Holland geeft inzicht in de belangrijkste thema’s en ontwikkelingen op het gebied van gezondheid en zorg in de regio en helpt bij het maken van onderbouwde keuzes voor kansrijke interventies, programma’s of projecten in het nog op te stellen plan van aanpak, de Routekaart 2033, voor het Netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar. Klik hier voor meer informatie. 

Financieel Fit Den Helder
Financieel Fit Den Helder is een initiatief van twaalf lokaal betrokken partijen (Gemeente Den Helder, Woningstichting Den Helder, Stichting Kinderopvang Den Helder, de Helderse Uitdaging, Rabobank Kop van Noord-Holland, HKN Huisartsen, Stichting Kopwerk, Scholen aan Zee, ZONH, GGD Hollands Noorden, Stichting Omring en Druktemaker). Stuk voor stuk bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties die op dagelijkse basis ervaren dat armoede in Den Helder een groot, gemeenschappelijk probleem is. Door verbinding en samenwerking te zoeken met meerdere partners uit de regio en zoveel mogelijk aan te sluiten bij een bestaande infrastructuur, pakken ze armoede vanuit hun werkveld gezamenlijk aan. ZONH heeft hierin de rol van kwartiermaker. Klik hier voor meer informatie. 

Publicaties