ZONH

 

De beste gezondheidszorg voor iedereen
in Noord-Holland

Samenwerken aan gezondheid

ZONH is de regionale partner die de zorg in Noord-Holland ondersteunt, verbindt en vooruithelpt! 

Door de toenemende en complexere zorgvraag staat de toegankelijkheid van de zorg onder druk. Om de zorg voor iedereen passend, toegankelijk en bereikbaar te houden is een goed georganiseerde, samenhangende zorg over de domeinen heen nodig. Vanuit onze maatschappelijke opgave zetten we ons in om de kwaliteit van de eerstelijnszorg te verbeteren en multidisciplinaire samenwerking te initiëren. 

Of het nu gaat om zorg op de juiste plek, persoonsgerichte zorg, kwetsbare ouderen, GGZ, geboortezorg, jeugdzorg of palliatieve zorg. Elk vraagstuk vergt een gezamenlijke aanpak van zorgaanbieders, gemeenten, welzijn, inwoners en zorgverzekeraars. Met professionals, organisaties en netwerken realiseren wij een gezondere wijk, gemeente of regio. Daarbij staat voor ons de mens steeds centraal met als ultiem doel: een betere gezondheid voor alle inwoners. Samen werken aan een gezond Noord-Holland, dat is waar wij voor gaan!

Meer over ons weten?

Onze missie

Ons team

Vacatures

Raad van toezicht

Landelijk ROS-netwerk