ZONH

Klachten en complimenten

ZONH staat altijd open voor de dialoog. Met onze medewerkers, opdrachtgevers, partners en zorgverleners in de regio willen wij de beste zorg en gezondheid voor iedereen in de regio realiseren. Wij vragen u graag om mee te denken en te praten over hoe het anders en beter kan.

Klachten
Het kan voorkomen dat u over bepaalde activiteiten of een service van ZONH ontevreden bent. Komt u er samen met de desbetreffende medewerker niet uit, dan kunt u een klacht indienen. Dit doet u schriftelijk bij de door het ROS-netwerk benoemde landelijke klachtencommissie:

InEen
t.a.v. Klachtencommissie ROS-netwerk
Postbus 2672
3500 GR Utrecht

Klokkenluidersregeling
Melden van (een vermoeden van) een misstand of onregelmatigheid of integriteitsschending? Hier vindt u onze Klokkenluidersregeling.

Complimenten
Vindt u dat u uitzonderlijk goed bent geholpen? Ook dat horen wij graag! Maak uw complimenten kenbaar via info@zonh.nl