ZONH

 

Zorgverbetering en innovatie in Zuid-Kennemerland

Zuid-Kennemerland

ZONH geeft uitvoering aan projecten in diverse gemeenten in Zuid-Kennemerland: Bloemendaal, Haarlem, Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort.

ZKNL

Uw regioadviseur

Rianne van den Brink is de regio-adviseur in Zuid-Kennemerland. Rianne is een echte teamspeler die samen met partners optrekt om het best haalbare resultaat te realiseren. Ze stuurt bij wanneer nodig, denkt proactief mee en hecht veel waarde aan een prettige samenwerking. Rianne werkt snel maar grondig en laat zich graag goed informeren. Ze combineert een gestructureerde, planmatige aanpak met creatieve werkvormen, waardoor zorgverleners ervaringsgericht leren en écht aan de slag kunnen.

Projecten in Zuid-Kennemerland

Palliatieve zorg projecten
ZONH coördineert vier Netwerken Palliatieve Zorg in Noord-Holland: Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Noord-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland. Vanuit deze netwerken geven wij uitvoering aan diverse projecten die gericht zijn op dat iedereen die dat nodig heeft, goede kwalitatieve palliatieve zorg ontvangt, op de juiste plaats, op het juiste moment en met de juiste ondersteuning. Klik hier voor meer informatie over wat wij doen op het gebied van palliatieve zorg. 

Huisartsenondersteuning vanuit het Achterstandsfonds
Huisartsenprakijken met patiënten uit achterstandswijken hebben vaak te maken met ingewikkelde zorgvragen en een hoge werkdruk. Communicatie met patiënten uit achterstandswijken vraagt vaak meer tijd en communicatievermogen van een huisarts. Het Achterstandsfonds (ASF) ondersteunt huisartspraktijken met patiënten uit achterstandswijken door creatieve oplossingen aan te dragen en praktische interventies te implementeren. Klik hier voor meer informatie. 

Centrum voor Levensvragen (CvL)
Het CvL is beschikbaar voor bewoners van de regio’s Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland, Midden-Kennemerland, West-Friesland en Zaanstreek-Waterland. Er zijn circa twintig gediplomeerde en erkende geestelijk verzorgers bij aangesloten. Inwoners kunnen hier terecht met vragen over de kwaliteit van leven, het omgaan met ernstige ziekte, verlies van naasten of bij een naderend overlijden. De vrijwilligers van de telefoondienst van het CvL zorgen dan voor de beste match met één van de geestelijke verzorgers.

Transmurale palliatieve zorg
Doel: de meest optimale organisatie van transmurale palliatieve org voor palliatieve patiënten. De rol van ZONH is penvoering/advies en praktische ondersteuning medische projectleiding. Resultaat: een uitgewerkt voorstel dat helder weergeeft wat zorgverleners uit de regio Zuid-Kennemerland zien als de ideale organisatie van transmurale palliatieve zorg en wat de zetten/vervolgstappen hiervoor zijn.  

Eerstelijns Neuronetwerk Zuid-Kennemerland
In 2020 is gestart met het opzetten van het eerstelijns Neuronetwerk Zuid Kennemerland (NNZK). Binnen het netwerk werken de gespecialiseerde paramedische zorgverleners (fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten) in de wijk intensief samen met elkaar en met de patiënt. Hierbij staan de persoonlijke en unieke revalidatiedoelen van de patiënt centraal, met de nadruk op het optimaliseren van het zelfmanagement en de kwaliteit van leven van de patiënt met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en diens mantelzorger in de thuissituatie. Doel: het verbeteren van de zorg en het organiseren van zorg in de buurt voor patiënten met neurologische aandoeningen waardoor in de eerste lijn verwijzing, begeleiding, herstel, monitoring/ondervanging van fysieke achteruitgang en de kwaliteit van leven van patiënten met neurologische aandoeningen zo optimaal mogelijk is en ook de samenwerking met de tweedelijns zo optimaal mogelijk is.