ZONH

 

Passende zorg rondom de patiënt

Transmurale zorg

Transmurale zorg wordt ook wel ketenzorg genoemd. Dit is een dynamische vorm van zorg, waarbij zorg wordt aangeboden door meerdere zorgverleners. Dit kan bijvoorbeeld thuiszorg en de zorg van een huisarts en polikliniek betekenen. Intramurale zorg en extramurale zorg worden gecombineerd, waarbij zorgverleners samenwerken voor de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment.

Waarmee kunnen we u helpen?

Onze adviseurs denken graag met u mee over creatieve manieren om transmurale samenwerkingen op te zoeken en de ketenzorg in de regio te verbeteren. Zij zijn op de hoogte van mogelijkheden voor financiering. 

Bent u benieuwd naar de verbeter- en ondersteuningsmogelijkheden op het gebied van transmurale zorg? Neem gerust contact op met Simone, Rianne of één van onze adviseurs in uw regio.

Projecten op het gebied van transmurale zorg

Eerstelijns Neuronetwerk Zuid-Kennemerland
In 2020 is gestart met het opzetten van het eerstelijns Neuronetwerk Zuid Kennemerland (NNZK). Binnen het netwerk werken de gespecialiseerde paramedische zorgverleners (fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten) in de wijk intensief samen met elkaar en met de patiënt. Hierbij staan de persoonlijke en unieke revalidatiedoelen van de patiënt centraal, met de nadruk op het optimaliseren van het zelfmanagement en de kwaliteit van leven van de patiënt met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en diens mantelzorger in de thuissituatie.

Doel: het verbeteren van de zorg en het organiseren van zorg in de buurt voor patiënten met neurologische aandoeningen waardoor in de eerste lijn verwijzing, begeleiding, herstel, monitoring/ondervanging van fysieke achteruitgang en de kwaliteit van leven van patiënten met neurologische aandoeningen zo optimaal mogelijk is en ook de samenwerking met de tweedelijns zo optimaal mogelijk is.
Lees meer over het Neuro Netwerk Zuid-Kennemerland

Transmurale Palliatieve Zorg
De rol van ZONH is penvoering/advies en praktische ondersteuning medische projectleiding, waarbij gewerkt wordt aan een uitgewerkt voorstel dat helder weergeeft wat zorgverleners uit de regio Zuid-Kennemerland zien als de ideale organisatie van transmurale palliatieve zorg en wat de zetten vervolgstappen hiervoor zijn. 

Publicaties