ZONH

Kwalitatieve huisartsenzorg in achterstandswijken

Achterstandsfonds Noord-Holland

Het Achterstandsfonds Noord-Holland (ASF NH) ondersteunt huisartsenpraktijken in achterstandswijken in Noord-Holland. In achterstandswijken spelen sociaal maatschappelijke problemen, beperkte gezondheidsvaardigheden, meer gezondheidsproblemen, taal en cultuur een grote rol. De kwetsbare patiëntgroepen in deze wijken hebben vaak complexere zorgvragen waardoor extra zorg en aandacht nodig is. Dit zorgt voor een grotere werklast voor de medewerkers van de huisartsenpraktijken.

Het doel van het ASF NH is om deze werklast te verlichten. Dit doen wij door een aantal vaste producten te vergoeden die gericht zijn op achterstandsproblematiek. Daarnaast biedt het ASF NH de mogelijkheid om financiering op maat te krijgen voor eigen projecten ter verlichting van de werklast.

Het fonds draagt bij aan het verbeteren de kwaliteit van huisartsenzorg voor patiënten in achterstandswijken, vermindert de werkdruk en vergroot het werkplezier van medewerkers van de huisartsenpraktijk.

Wat zijn de voorwaarden?

Het ASF NH is beschikbaar voor huisartsen in achterstandswijken in de regio Noord-Holland met uitzondering van Amsterdam en de Gooi-Vechtstreek. Achterstandswijken worden benoemd gebaseerd op:

1) Het percentage inwoners met laag inkomen,

2) het percentage niet-actieven en

3) het percentage niet-Westerse allochtonen of Midden-en Oost-Europeanen.

Hieronder worden de mogelijkheden en kaders van de vaste producten en een projectaanvraag beschreven. De nieuwe werkwijze van het Achterstandsfonds NH is ook  kort en duidelijk samengevat in een overzicht.

Wilt u weten of uw praktijk in aanmerking komt voor het Achterstandsfonds?

Neem dan contact met ons op via Achterstandsfonds@zonh.nl.   

U kunt contact opnemen met het Achterstandsfonds per e-mail, via Achterstandsfonds@zonh.nl. Wij zullen uw bericht in behandeling nemen en contact met u opnemen.

Wij helpen u graag! Voor advies kunt u een e-mail te sturen naar Achterstandsfonds@zonh.nl en hierin een korte toelichting te geven over uw situatie en knelpunten, zodat wij gericht met uw vraag aan de slag kunnen. Wij nemen vervolgens contact met u op. 

Indien u interesse heeft in één van de vaste producten, adviseren wij u om de websitepagina van de vaste producten goed te bekijken.Vragen? Stuur een mail naar Achterstandsfonds@zonh.nl 

Als uw project is goedgekeurd ontvangt u een korte mail met de instructies voor het verzenden van de facturen en onze wijze van betaling. Facturen kunnen achteraf worden ingestuurd. Wij hanteren hierbij een betalingstermijn van 30 dagen.