ZONH

Kwalitatieve huisartsenzorg in achterstandswijken

Het Achterstandsfonds

Wat is het doel van het Achterstandsfonds?

‘Het ondersteunen van huisartsenpraktijken in achterstandswijken om de kwaliteit van huisartsenzorg en het werkplezier van de huisarts te bevorderen, door het financieren van projecten gericht op het voorkomen en verhelpen van knelpunten die door de huisartsenpraktijken worden ervaren’.

Huisartsenprakijken met patiënten uit achterstandswijken hebben vaak te maken met ingewikkelde zorgvragen en een hoge werkdruk. Communicatie met patiënten uit achterstandswijken vraagt vaak meer tijd en communicatievermogen van een huisarts. Het Achterstandsfonds (ASF) ondersteunt huisartspraktijken met patiënten uit achterstandswijken door creatieve oplossingen aan te dragen en praktische interventies te implementeren. Dit wordt gedaan door middel van projectgelden. Het Achterstandsfonds financiert projecten o.a. op het gebied van:

 • Laaggeletterdheid
 • Taalbarrières
 • Culturele diversiteit
 • Beperkte gezondheidsvaardigheden
Achterstandsfonds Noord-Holland

Hoe ondersteunt het Achterstandsfonds?

Het ASF brengt advies uit over mogelijke verbeteringen. Deze adviezen zijn praktijkgericht en ook bij de uitvoering van verbeterpunten kan het ASF in sommige situaties ondersteuning bieden. 

Het ASF biedt ondersteuning bij de uitvoering van een project en verzorgt de procesbegeleiding.

Heb je zelf een goed idee dat in jouw praktijk kan zorgen voor een lagere werkdruk en/of meer werkplezier? Het is ook mogelijk om zelf een projectaanvraag in te dienen. Lees hier meer over in de voorwaarden.

Om een ASF-project aan te vragen dient het projectaanvraagformulier te worden ingevuld. Deze wordt vervolgens door de projectcoördinator van het ASF Noord-Holland beoordeeld. Als de projectaanvraag binnen de kaders van het ASF past, wordt de aanvraag voorgelegd voor aan de Adviescommissie. Deze commissie bestaat uit onder andere zorgverzekeraars en een huisarts uit de regio. De Adviescommissie neemt de uiteindelijke beslissing voor akkoord. Aanvragen worden aan de hand van de volgende criteria beoordeeld:

 • De huisartsenpraktijk heeft patiënten uit achterstandswijken in het patiëntenbestand.
 • De aanvraag draagt bij aan het verhogen van de kwaliteit van zorg.
 • De aanvraag draagt bij aan het werkplezier van de huisarts.
 • De aanvraag draagt bij aan het verlagen van de werkdruk in de huisartsenpraktijk.
 • Bij de beoordeling wordt gekeken naar het beschikbare budget per gemeente.

Tegen de afronding van ieder project vragen wij de projectaanvrager een evaluatieformulier in te vullen. 

Menukaart

De rol van ZONH

ZONH ondersteunt huisartsenpraktijken bij het aanvragen van achterstandsfondsgelden. Lees meer over het Achterstandsfonds in ons Jaarplan 2022 of neem contact op door ons te mailen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor ondersteuning?

Heeft u patiënten in uw praktijk waarmee de communicatie niet altijd soepel verloopt? Merkt u dat u meer tijd kwijt bent aan het helpen van patiënten met verschillende culturele achtergronden of loopt u aan tegen achterstandsproblematiek, zoals laaggeletterdheid? Dan komt u hoogstwaarschijnlijk in aanmerking voor ondersteuning vanuit het Achterstandsfonds! Wij kijken graag samen met u wat wij voor uw praktijk kunnen betekenen.

Wilt u weten of (en waarvoor) uw praktijk in aanmerking komt? Neem contact op via Achterstandsfonds@zonh.nl.

U kunt contact opnemen met het Achterstandsfonds per e-mail, via Achterstandsfonds@zonh.nl. Wij zullen uw bericht in behandeling nemen en contact met u opnemen.

Wij helpen u graag! Voor advies kunt u een e-mail te sturen naar Achterstandsfonds@zonh.nl en hierin een korte toelichting te geven over uw situatie en knelpunten, zodat wij gericht met uw vraag aan de slag kunnen. Wij nemen vervolgens contact met u op. 

Indien u interesse heeft in één van de projecten, adviseren wij u om een mail te sturen naar Achterstandsfonds@zonh.nl en hierin te vermelden in welk project u interesse heeft. Ook raden wij u aan alvast een korte onderbouwing te geven en welk budget benodigd is. Wij nemen vervolgens contact met u op.

U kunt ondersteuning aanvragen door het projectaanvraagformulier in te vullen. Wij beoordelen de aanvraag en leggen deze voor aan onze Adviescommissie. Deze commissie bestaat uit onder andere zorgverzekeraars uit de regio. De Adviescommissie geeft akkoord als de aanvraag binnen de kaders van het ASF past.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Mail naar Achterstandsfonds@zonh.nl en wij ondersteunen u met uw aanvraag.  

 

De sociaaleconomische status van een wijk bepaalt of een huisarts aanspraak mag maken op de Achterstandsfondsgelden. Uw aanvraag wordt aan de hand van de volgende criteria beoordeeld:

 • De huisartsenpraktijk heeft patiënten uit achterstandswijken in het patiëntenbestand.
 • De aanvraag draagt bij aan het verhogen van de kwaliteit van zorg.
 • De aanvraag draagt bij aan het werkplezier van de huisarts.
 • De aanvraag draagt bij aan het verlagen van de werkdruk in de huisartsenpraktijk.
 • Bij de beoordeling wordt gekeken naar het beschikbare budget per gemeente

Als uw project is goedgekeurd ontvangt u een korte mail met de instructies voor het verzenden van de facturen en onze wijze van betaling. Facturen kunnen achteraf worden ingestuurd. Wij hanteren hierbij een betalingstermijn van 30 dagen.