ZONH

De beste gezondheidszorg
voor iedereen in Noord-Holland,
dat is wat ons drijft!

 

Over ZONH

Samen werken aan de beste zorg en gezondheid voor iedereen in Noord-Holland

ZONH is de ROS (Regionale Ondersteuningsstructuur) voor Noord-Holland. Als onafhankelijke partner met meer dan 15 jaar kennis van de regio verbindt en ondersteunt ZONH de gezondheidszorg in Noord-Holland. Vanuit onze maatschappelijke opgave zetten we ons in om de kwaliteit van de eerstelijnszorg te verbeteren en multidisciplinaire samenwerking te initiëren.
ZONH is de regionale partner die de zorg in Noord-Holland ondersteunt, verbindt en vooruithelpt!
Met daadkrachtig programma- en projectmanagement realiseren wij samen met onze opdrachtgevers oplossingen die mensen helpen een betere gezondheid en welzijn te bereiken.

 Samen werken aan een gezond Noord-Holland, dat is waar wij voor gaan!

Samen werken aan gezondheid

Om de zorg voor de inwoners in Noord-Holland toegankelijk en bereikbaar te houden is samenhangende zorg over de domeinen heen nodig die aansluit bij regionale kenmerken en vraagstukken. Met professionals, organisaties en netwerken realiseren wij een gezondere wijk, gemeente of regio. Daarbij staat voor ons de mens steeds centraal met als ultiem doel: een betere gezondheid voor alle inwoners.

Wij kennen niet alleen de regionale en lokale context, de professionals, organisaties en netwerkwerken, we weten ook hoe de inhoud, regelgeving en financiering eruitziet. Daarbij beschikken we over een goede mix van kennis en vaardigheden. Zo zijn we experts in het begeleiden van veranderingsprocessen en in het bouwen van samenwerkingsverbanden. Vanuit onze maatschappelijke opdracht dagen we partijen uit om buiten de eigen kaders te denken, leveren we inhoudelijke kennis en visie en tonen ondernemerschap.

ZONH kan aanspraak doen op ondersteuningsgelden om uw project te realiseren. Of uw project hiervoor of voor andere subsidietrajecten in aanmerking komt verkennen wij tijdens een eerste gesprek. 

Jaaroverzicht

Download hier het ZONH jaarplan 2024.

Download hier het ZONH jaarverslag 2023.