ZONH

Samen werken aan een gezond Noord-Holland

Welkom bij ZONH

Het onafhankelijk advies- en programma- /projectmanagementbureau voor zorgvraagstukken in
Noord-Holland

Om de zorg voor iedereen in Noord-Holland bereikbaar te houden is goed georganiseerde en samenhangende zorg nodig. Als onafhankelijke partner met meer dan 15 jaar kennis van de regio verbindt en ondersteunt ZONH de gezondheidszorg en het sociaal domein in Noord-Holland. Met daadkrachtig projectmanagement en strategisch advies realiseren wij samen met onze opdrachtgevers oplossingen die mensen helpen een betere gezondheid en welzijn te bereiken.

Hoe kunnen we je helpen?

ZONH ondersteunt zorgorganisaties en partijen in het sociaal domein bij het realiseren van vernieuwingen.
Als onafhankelijk partner met kennis en kunde van de regio adviseren, verbinden en begeleiden we bij verbetertrajecten.

Project- en Programmamanagement

Data- en Informatiemanagement

Netwerkvorming en
coördinatie

Samenwerken en
verbinden

ZONH en het IZA

Samenwerken aan transformatie

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) leggen het accent op preventie, gezondheid, passende zorg en regionale samenwerking. Om te komen tot een betere gezondheid voor iedereen en de zorg beschikbaar en toegankelijk te houden is een transformatie voor zorg en welzijn onontkoombaar. Door regionale en integrale samenwerking kunnen we die transformatie bewerkstelligen. 

Nieuws

Onze partners