ZONH

 

Ouderenzorg met de focus op wat wél mogelijk is

Ouderenzorg

Bij zorg aan ouderen leven andere vraagstukken dan bij de algemene zorg. Vaak zijn zorgvragen complex, is er sprake van meerdere klachten en kunnen psychosociale klachten een rol spelen.  Om de beste zorg voor ouderen te realiseren is het van groot belang dat rekening gehouden wordt met deze factoren. ZONH ondersteunt organisaties bij het organiseren van (complexe) ouderenzorg. 

Daarnaast is ZONH nauw betrokken bij de vier netwerken palliatieve zorg in de regio. In sommige gevallen is palliatieve zorg de enige optie. Goede (psychologische) zorg in de laatste levensfase is van groot belang voor de patiënt en nabestaanden. 

Waarmee kunnen we u helpen?

Onze adviseurs denken graag met u mee over projecten op het gebied van ouderen- Bent u benieuwd naar mogelijke oplossingen of interventies op het gebied van ouderenzorg? Neem gerust contact op met Yvette of één van de adviseurs in uw regio

Projecten op het gebied van ouderenzorg

Behandelwensengesprekken in de ouderenzorg
In een behandelwensengesprek bespreken kwetsbare ouderen met hun huisarts hun levensverwachting, kwaliteit van leven en welke behandelingen ze wel en niet willen ondergaan in de nabije toekomst. Het helpt zorgverleners om te handelen in de geest van de patiënt en diens wensen. Patiënten worden zich bovendien meer bewust van behandelmogelijkheden. Klik hier voor meer informatie. 

PalliSupport
In het gebied van vijf grote ziekenhuizen in Noord-Holland loopt het traject PalliSupport. PalliSupport richt zich op ouderen met een palliatieve zorgbehoefte in het laatste jaar van hun leven, omdat is gebleken dat een derde van de 70-plussers die in het ziekenhuis zijn opgenomen, binnen een jaar na opname overlijden. Klik hier voor meer informatie.