ZONH

Midden-Kennemerland

Onze werkzaamheden

In Midden-Kennemerland is ZONH met name actief in en rond de huisartsenzorg, ouderenzorg en ziekenhuiszorg en zorg rond het sociaal domein. In 2019 verwachten we o.a. innovatieprojecten op het terrein van: GGZ-zorg in relatie tot de eerstelijn, ICT-samenwerkingen in de zorg, ketenzorg rond chronische pijn en op het terrein van vitaliteit en preventie. ZONH ondersteunt hiertoe ook het regionetwerk Alliantie IJmond en het initiatief IJmond Vitaal.

Gebied:
Uitgeest, Beverwijk, Castricum, Heemsker, Velsen, Santpoort, IJmuiden

Meer informatie:
Voor meer informatie over deze regio neemt u contact op met Mart Stel.