ZONH

 

Zorgverbetering en innovatie in Midden-Kennemerland

Midden-Kennemerland

ZONH geeft uitvoering aan projecten in diverse gemeenten in Midden-Kennemerland: Uitgeest, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Velsen, Santpoort, IJmuiden

MKNL

Uw regioadviseur

Eva de Vrieze is een adviseur die mensen goed aanvoelt en op een deskundige wijze tot oplossingen en adviezen komt. Ze heeft in veranderprocessen oog voor tegengestelde belangen en vindt het een uitdaging om te zoeken naar hetgeen wat mensen verbindt. Daarnaast staat ze voor een hoge kwaliteit en doet ze haar werk met een constant oog voor detail.

Projecten in Midden-Kennemerland

Palliatieve zorg projecten
ZONH coördineert vier Netwerken Palliatieve Zorg in Noord-Holland: Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Noord-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland. Vanuit deze netwerken geven wij uitvoering aan diverse projecten die gericht zijn op dat iedereen die dat nodig heeft, goede kwalitatieve palliatieve zorg ontvangt, op de juiste plaats, op het juiste moment en met de juiste ondersteuning. Klik hier voor meer informatie over wat wij doen op het gebied van palliatieve zorg. 

Huisartsenondersteuning vanuit het Achterstandsfonds
Huisartsenprakijken met patiënten uit achterstandswijken hebben vaak te maken met ingewikkelde zorgvragen en een hoge werkdruk. Communicatie met patiënten uit achterstandswijken vraagt vaak meer tijd en communicatievermogen van een huisarts. Het Achterstandsfonds (ASF) ondersteunt huisartspraktijken met patiënten uit achterstandswijken door creatieve oplossingen aan te dragen en praktische interventies te implementeren. Klik hier voor meer informatie. 

Centrum voor Levensvragen (CvL)
Het CvL is beschikbaar voor bewoners van de regio’s Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland, Midden-Kennemerland, West-Friesland en Zaanstreek-Waterland. Er zijn circa twintig gediplomeerde en erkende geestelijk verzorgers bij aangesloten. Inwoners kunnen hier terecht met vragen over de kwaliteit van leven, het omgaan met ernstige ziekte, verlies van naasten of bij een naderend overlijden. De vrijwilligers van de telefoondienst van het CvL zorgen dan voor de beste match met één van de geestelijke verzorgers.

Convenant Medicatieveiligheid (2018-2020)
In Zaanstreek-Waterland hebben de huisartsen, apothekers en thuiszorgorganisaties met elkaar afspraken gemaakt over medicatieveiligheid en hebben daarvoor een convenant getekend. Daaropvolgend zijn ook de ziekenhuizen aangehaakt. Per subregio zijn knelpunten en verbeterpunten in beeld gebracht en in 2020 is zowel in Zaanstreek als in Midden-Kennemerland een intentieverklaring getekend om samen te werken aan betere medicatieveiligheid. ZONH heeft dit proces begeleid.