ZONH

 

Geestelijke gezondheidszorg waar de patiënt centraal staat

Geestelijke gezondheidszorg

Ruim 40 procent van de Nederlanders krijgt ooit te maken met problemen van psychische aard. Het is belangrijk dat zij passende geestelijke gezondheidszorg (GGZ) krijgen. Regionale samenwerking is cruciaal om een passend aanbod te organiseren. ZONH versterkt en stimuleert de samenwerking tussen huisartsen, ggz-professionals en professionals uit het sociaal domein en welzijn om tot programmatische verbetering van de regionale geestelijke gezondheidszorg in het algemeen te komen. 

Waarmee kunnen we u helpen?

Onze adviseurs denken graag met u mee over projecten op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Zij zijn op de hoogte van mogelijkheden voor financiering. 

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor verbetering van geestelijke gezondheidszorg binnen uw organisatie? Neem gerust contact op met één van de adviseurs in uw regio.

Projecten op het gebied van geestelijke gezondheidszorg

Centrum voor Levensvragen (CvL)
Het CVL is beschikbaar voor bewoners van de regio’s Kop van Noord-HollandNoord-Kennemerland, Midden-Kennemerland, West-Friesland en Zaanstreek-Waterland. Er zijn circa twintig gediplomeerde en erkende geestelijk verzorgers bij aangesloten. Inwoners kunnen hier terecht met vragen over de kwaliteit van leven, het omgaan met ernstige ziekte, verlies van naasten of bij een naderend overlijden. De vrijwilligers van de telefoondienst van het CvL zorgen dan voor de beste match met één van de geestelijke verzorgers. Bekijk hier de website van het CvL. 

Welzijn op Recept
Welzijn op Recept richt zich op inwoners die bij de huisarts en praktijkondersteuner langsgaan met lichte psychosociale klachten, maar waarvoor zware hulpverlening niet de best passende oplossing is. Welzijn op Recept is een initiatief waarbij door verwezen wordt naar een sociaal werker. De sociaal werker gaat samen met de klant op zoek naar passende activiteiten in de buurt die aansluiten bij de interesses, zoals creatieve of sportieve activiteiten, lotgenotencontact of vrijwilligerswerk. Klik hier voor meer informatie.

Versterking Samenwerking GGZ
Om een betere samenwerking in de GGZ-keten (o.a. GGZ NHN en de huisartsen) te faciliteren ten behoeve van de juiste zorg door de juiste zorgverlener, is het belangrijk dat het GGZ-aanbod in de regio NHN inzichtelijk wordt gemaakt en zorgverleners elkaar weten te vinden. In 2020 is gestart met de ontwikkeling van een sociale kaart en het organiseren van netwerkbijeenkomsten. Doel: een goede samenwerking tussen zorgverleners binnen de GGZ-keten om wachttijden voor patiënten te verkorten en de druk op zorgverleners te verlagen.