ZONH

Meer aandacht voor laaggeletterdheid in huisartsenpraktijken

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. In Noord-Holland is gemiddeld 12,7% van de inwoners laaggeletterd, met een uitschieter van 16% in de Zaanstreek. Laaggeletterden kunnen vaak enigszins lezen, schrijven of rekenen, maar beheersen deze vaardigheden onvoldoende om goed mee te kunnen draaien in de samenleving. Daarnaast heeft zo’n 29% van de Nederlanders beperkte gezondheidsvaardigheden. Dit houdt in dat zij moeite hebben met het begrijpen van informatie die hen wordt aangeboden door zorgverleners en met het vinden van hun weg in de zorg.

Factsheet laaggeletterdheidsscanHet Achterstandsfonds ondersteunt
Om zorginformatie duidelijk over te brengen aan laaggeletterden of mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden is aangepaste communicatie nodig. Het herkennen van situaties waarin aangepaste communicatie nodig is blijkt echter lastig; mensen geven liever niet toe dat zij informatie niet begrijpen of kunnen lezen. Het Achterstandsfonds (ASF) ondersteunt huisartsen in Noord-Holland daarom door o.a. een Laaggeletterdheidsscan uit te laten voeren. Tijdens de scan wordt de toegankelijkheid van uw huisartsenpraktijk voor laaggeletterden beoordeeld door ASF-experts. Samen met u gaan zij op zoek naar passende verbeteringen. Zie de Factsheet Laaggeletterdheidsscan voor meer informatie!

Ervaringen van deelnemende praktijken
Eind vorig jaar is de scan uitgevoerd bij Gezondheidscentrum Kersenboogerd in Hoorn; een praktijk met relatief veel laaggeletterde en/of anderstalige patiënten. Op advies is onder andere de bewegwijzering aangepast, zijn nieuwe posters opgehangen en wordt gewerkt aan een nieuwe website.

“We zijn blij dat er goed geluisterd is en meegedacht wordt, waardoor de adviezen ook echt op onze praktijk gericht zijn. Het blijkt dat we zelfs met kleine, niet te kostbare acties, al een groot verschil kunnen maken.”, aldus Paula van den Broek (POH-somatiek) bij Gezondheidscentrum Kersenboogerd.

Afgelopen mei heeft Huisartsenpraktijk Wormerveer haar deuren opgesteld voor de scan. Wormerveer is van oudsher een gebied waar veel arbeiders wonen, soms met een anderstalige achtergrond. De praktijkmanager, Judith Kamphuijs, vertelt dat er binnen de praktijk veel aandacht is voor de diverse populatie in de wijk, maar dat zij nog zoekende zijn naar de beste manier om te communiceren met verschillende doelgroepen:

Wij streven ernaar onze patiënten de best mogelijke zorg te bieden en goede communicatie over zorg is daar een belangrijk onderdeel van. Door het advies hoop ik handvatten te krijgen om de informatievoorziening binnen de praktijk beter af te kunnen stemmen op onze populatie.”

Wilt u ook een laaggeletterdheidsscan in uw praktijk?
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor een scan in uw praktijk? Kijk dan hier of neem contact op met Joyce van Tunen, Projectleider ASF, via achterstandsfonds@zonh.nl.