ZONH

Integrale wijkaanpak voor juiste zorg op de juiste plek 

Krachtige Basiszorg

Krachtige Basiszorg: samen naar integrale medische en sociale samenwerking in de wijk.
In navolging van succesvolle pilots in Amsterdam en Utrecht is in 2019 ook de gemeente Haarlem in de regio’s Oost en Schalkwijk onder begeleiding van ZONH gestart met Krachtige Basiszorg. Krachtige Basiszorg gaat uit van een nieuwe manier van zorg organiseren op de juiste plek, gericht op bewoners met hoge gezondheidsrisico’s en problematiek op meerdere leefdomeinen. Vooral in wijken waar veel mensen wonen met een lage sociaaleconomische status (SES) moet worden gekeken hoe het aanbod van zorgondersteuning vanuit verschillende disciplines en domeinen op elkaar afgestemd kan worden.

Integrale zorg
De nieuwe wijkaanpak Krachtige Basiszorg gaat patiënten met meerdere problemen op verschillende levensgebieden integrale zorg bieden. De deelnemende huisartsen, fysiotherapeuten en sociaal wijkteams in Haarlem Oost en Schalkwijk gebruiken hiervoor het 4D-model dat inzicht geeft in wat er speelt bij de patiënt op vier domeinen: lichaam, maatschappelijk, sociaal en geest. Patiënten met problemen in verschillende domeinen krijgen integrale zorg die met zorgverleners en de patiënt wordt afgestemd.

Vincent Puite, huisarts bij huisartsenpraktijk de ZOED Schalkwijk: “Op de praktijk zien we patiënten die blijven terugkomen doordat ze klachten hebben waar geen medische oorzaak onder ligt. Een patiënt met hoofdpijn kan ik medisch niet goed helpen als dit bijvoorbeeld door schuldproblemen wordt veroorzaakt.”

Addy van der Sluijs, projectleider sociaal wijkteams Haarlem: “In de aanpak van Krachtige Basiszorg werken we met elkaar in plaats van naast elkaar. Samen met de patiënt kijken we wat voor hem of haar belangrijk is en wie daarin een rol speelt. Voor de patiënt lijkt alle hulp ook niet meer door elkaar heen te lopen en is het duidelijk waarnaartoe gewerkt wordt.”

Huisarts Ingrid Bergman, huisarts in de HOED Leonard Springer in Haarlem-Oost: “ZONH zorgt voor de procesbegeleiding. Dat is goed, want wij hebben een partij nodig die onze plannen op papier kan zetten, contacten met de gemeente legt en het traject coördineert.”

Artikelen Krachtig Basiszorg Haarlem
Interview: Arianne Baak en Ingrid Bergman over Krachtige Basiszorg: “Als huisarts weet je niet altijd bij welke hulpverleners een patiënt allemaal in beeld is.”
Persbericht: Krachtige Basiszorg in Haarlem Oost pakt de oorzaak van medische klachten aan in plaats van alleen symptomen.
Persbericht: Juiste zorg op de juiste plek voor Haarlemmers.
Persbericht: Zorgverlening niet goed ingericht op mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over het project Krachtige Basiszorg in Haarlem en hoe ZONH u hierin kan ondersteunen? Neem dan contact op met Frank Carlebur, adviseur zorgmanagement ZONH.