ZONH

 

Zorgverbetering en innovatie in Noord-Kennemerland

Noord-Kennemerland

ZONH geeft uitvoering aan projecten in diverse gemeenten in diverse gemeenten in Noord-Kennemerland: Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk.

Noord-Kennemerland za

Projecten in Noord-Kennemerland

Centrum voor Levensvragen (CvL)
Het CvL is beschikbaar voor bewoners van de regio’s Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland, Midden-Kennemerland, West-Friesland en Zaanstreek-Waterland. Er zijn circa twintig gediplomeerde en erkende geestelijk verzorgers bij aangesloten. Inwoners kunnen hier terecht met vragen over de kwaliteit van leven, het omgaan met ernstige ziekte, verlies van naasten of bij een naderend overlijden. De vrijwilligers van de telefoondienst van het CvL zorgen dan voor de beste match met één van de geestelijke verzorgers.

Eerstelijns Verloskundigen Organisatie Noordwest (EVON)
EVON, Eerstelijns Verloskundigen Organisatie Noordwest, is opgericht om de eerstelijns verloskundigen in Noord-Holland Noordwest met elkaar te verbinden en hun netwerk te versterken. Daarnaast wordt de samenwerking met andere zorgprofessionals in de tweede lijn opgezocht en bestendigd. Met EVON is er een aanspreekpunt namens de verloskundigen in regio Noordwest voor de samenwerkingspartners. Klik hier voor meer informatie. 

Huisartsenondersteuning vanuit het Achterstandsfonds
Huisartsenprakijken met patiënten uit achterstandswijken hebben vaak te maken met ingewikkelde zorgvragen en een hoge werkdruk. Communicatie met patiënten uit achterstandswijken vraagt vaak meer tijd en communicatievermogen van een huisarts. Het Achterstandsfonds (ASF) ondersteunt huisartspraktijken met patiënten uit achterstandswijken door creatieve oplossingen aan te dragen en praktische interventies te implementeren. Klik hier voor meer informatie. 

Palliatieve zorg projecten
ZONH coördineert vier Netwerken Palliatieve Zorg in Noord-Holland: Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Noord-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland. Vanuit deze netwerken geven wij uitvoering aan diverse projecten die gericht zijn op dat iedereen die dat nodig heeft, goede kwalitatieve palliatieve zorg ontvangt, op de juiste plaats, op het juiste moment en met de juiste ondersteuning. Klik hier voor meer informatie over wat wij doen op het gebied van palliatieve zorg. 

Versterking Samenwerking GGZ
Om een betere samenwerking in de GGZ-keten (o.a. GGZ NHN en de huisartsen) te faciliteren ten behoeve van de juiste zorg door de juiste zorgverlener, is het belangrijk dat het GGZ-aanbod in de regio NHN inzichtelijk wordt gemaakt en zorgverleners elkaar weten te vinden. In 2020 is gestart met de ontwikkeling van een sociale kaart en het organiseren van netwerkbijeenkomsten. Doel: een goede samenwerking tussen zorgverleners binnen de GGZ-keten om wachttijden voor patiënten te verkorten en de druk op zorgverleners te verlagen.

Welzijn op Recept
Welzijn op Recept richt zich op inwoners die bij de huisarts en praktijkondersteuner langsgaan met lichte psychosociale klachten, maar waarvoor zware hulpverlening niet de best passende oplossing is. Welzijn op Recept is een initiatief waarbij door verwezen wordt naar een sociaal werker. De sociaal werker gaat samen met de klant op zoek naar passende activiteiten in de buurt die aansluiten bij de interesses, zoals creatieve of sportieve activiteiten, lotgenotencontact of vrijwilligerswerk. Klik hier voor meer informatie.