ZONH

 

Beweegzorg mobiliseert de regio

Beweegzorg

ZONH ondersteunt eerstelijns zorgverleners binnen de beweegzorg, door hun netwerk te versterken en hen te ontzorgen op organisatorisch of digitaal gebied. Hierdoor kunnen beweegzorgverleners doen waar zij goed in zijn: patiënten mobiliseren.

Waarmee kunnen we u helpen?

Onze adviseurs denken graag met u mee over creatieve manieren om de samenwerking op te zoeken en partijen aan elkaar te verbinden of het implementeren van integrale zorgmethodes. Zij zijn op de hoogte van mogelijkheden voor financiering. 

Wilt u aan de slag met verbeterinitiatieven op het gebied van beweegzorg in de regio? Neem dan contact op Joyce van Tunen of met één van de adviseurs in uw regio.

Projecten op het gebied van beweegzorg

Beweegzorg Noordwest – multidisciplinaire samenwerking tussen huisartsen, fysiotherapeuten en het ziekenhuis (2020)
Het project richt zich op verdere inrichting van de samenwerking rondom de beweegzorg in de Kop van Noord-Holland en Noord-Kennemerland. Hierbij ligt de focus niet alleen op het verbinden van beweegzorgverleners, maar wordt juist de verdere samenwerking aangegaan met medisch specialisten van de Noordwest ziekenhuisgroep en huisartsen in de twee regio’s. In samenwerking met andere professionals en organisaties, kan Beweegzorg Noordwest toewerken naar verdere inrichting en professionalisering van de organisatie. Klik hier voor meer informatie over het project. 

Formalisatie van de organisatie Beweegzorg Noordwest (2019)
In 2019 heeft ZONH Beweegzorg Noordwest (BNW) begeleid in het neerzetten van een krachtige, goed georganiseerde eerstelijnszorgorganisatie. Klik hier voor meer informatie over dit traject. 

Organisatiekracht Fysiotherapeuten West-Friesland (2018)
In steeds meer regio’s zijn fysiotherapeuten zich regionaal aan het organiseren. Hiermee vormen zij één aanspreekpunt vanuit de fysiotherapeuten voor andere belangrijke stakeholders. ZONH heeft de fysiotherapeuten in West-Friesland begeleid in een behoeftepeiling om de beroepsgroep te organiseren en een voorstel gedaan voor het vervolgtraject. Klik hier voor meer informatie over dit project.