ZONH

Noordkop Gezond voor Elkaar

Noordkop Gezond voor Elkaar heeft eigen website

De nieuwe website van Noordkop Gezond voor Elkaar (NKGvE) is online! NKGvE een initiatief dat organisaties in de Kop van Noord-Holland verbindt vanuit het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. De aangesloten organisaties, waaronder ZONH, werken samen aan een Positief Gezonde Regio in 2033 voor alle inwoners! Op de nieuwe website vindt u meer informatie over wat er in de regio gebeurt op het gebied van Positieve Gezondheid. 

ZONH omarmt het brede gedachtengoed van Positieve Gezondheid, waarbij de focus ligt op gezondheid en niet op ziekte. Kijken naar wat iemand nog wel kan en hoe iemand een zo goed mogelijk leven kan leiden. Wij geloven dat mensen zoveel mogelijk eigen regie dienen te voeren binnen fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven.  Dit biedt niet alleen kansen voor patiënten, cliënten en inwoners, maar ook voor de samenwerking en samenhang tussen professionals in zorg, welzijn en wonen.

Meer weten?
Wilt u meer weten over Positieve Gezondheid? Neem contact op met ZONH-adviseur Cindy Dekker