ZONH

 

Goede geboortezorg is de start van een zorgeloos leven

Geboortezorg

ZONH ondersteunt eerstelijns zorgverleners binnen de geboortezorg, door hun netwerk te versterken en hen te ontzorgen op organisatorisch gebied. Hierdoor kunnen geboortezorgverleners focussen op waar zij goed in zijn: zorgen voor moeder, kind en familie. 

Daarnaast is ZONH penvoerder van het landelijk actieprogramma Babyconnect dat wordt uitgerold met diverse stakeholders in de regio Noord-Holland Noord. Babyconnect zal naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte bewerkstelligen, door middel van gebruiksvriendelijk informatie uitwisseling tussen cliënten en zorgverleners, en zorgverleners onderling.

Waarmee kunnen we u helpen?

Onze adviseurs denken graag met u mee over beleidsvraagstukken, communicatie-uitingen die passen bij uw doelgroep en het verenigen van uw beroepsgroep. Zij zijn op de hoogte van mogelijkheden voor financiering. Bent u benieuwd naar de verbeter- en ondersteuningsmogelijkheden op het gebied van geboortezorg? Neem gerust contact op met Rianne, Maarten of één van onze adviseurs in uw regio.

Projecten op het gebied van geboortezorg

Babyconnect Noord-Holland Noord
VIPP Babyconnect is het ‘versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional’ voor instellingen in de geboortezorg. Babyconnect gaat gebruikersvriendelijke informatie uitwisseling tussen cliënten en zorgverleners, en zorgverleners onderling mogelijk maken. Het doel is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar andere zorgverleners van de cliënte en haar kind, waaronder de jeugdgezondheidszorg, kinderarts en huisarts. Klik hier voor meer informatie. 

EVON: organisatiekracht verloskundigen
EVON, Eerstelijns Verloskundigen Organisatie Noordwest, is opgericht om de eerstelijns verloskundigen in Noord-Holland Noordwest met elkaar te verbinden en hun netwerk te versterken. Daarnaast wordt de samenwerking met andere zorgprofessionals in de tweede lijn opgezocht en bestendigd. Met EVON is er een aanspreekpunt namens de verloskundigen in regio Noordwest voor de samenwerkingspartners. Klik hier voor meer informatie. 

Publicaties