ZONH

Samen werken aan
zorg en gezondheid

ZONH

Het onafhankelijk advies- en projectbureau voor zorgvraagstukken in
Noord-Holland.

Wij zijn een enthousiast team van professionals die één ding gemeen hebben: we werken met passie aan een gezonder Noord-Holland en begeleiden en ondersteunen bij (complexe) samenwerkingen. Vanuit onze maatschappelijke opgave en onafhankelijke positie richten we ons met name op het begeleiden van eerstelijnszorgorganisaties en hun netwerk bij de gezamenlijke regionale en lokale veranderopgave in de gezondheidszorg. 

Als onafhankelijke partner met meer dan 15 jaar kennis van de regio verbindt en ondersteunt ZONH de gezondheidszorg in Noord-Holland. Met daadkrachtig projectmanagement en strategisch advies realiseren wij samen met onze opdrachtgevers oplossingen die mensen helpen een betere gezondheid en welzijn te bereiken.

Hoe kunnen we je helpen?

ZONH ondersteunt zorg- en welzijnsorganisaties bij het realiseren van vernieuwingen.
Als onafhankelijk partner met kennis en kunde van de regio adviseren, verbinden en begeleiden we bij verbetertrajecten.

projectmanagement

Project- en Programmamanagement

data

Data- en Informatiemanagement

netwerk

Netwerkvorming en coördinatie

samenwerken

Samenwerken en verbinden

huisartsenzorg

Domein expertise

Onze werkwijze

Als onafhankelijke partner met kennis en kunde van de regio brengen wij versnelling in projecten.

Wij verbinden mensen en organisaties om gezondheidsvraagstukken vanuit een hoger perspectief aan te pakken en een blijvend effect te realiseren. Onze leidende principes:

 • Onafhankelijk & verbindend
 • Data gedreven
 • Pragmatisch & resultaatgericht
 • Quadruple Aim
   – Betere zorg
   – Betere gezondheid
   – Betere betaalbaarheid
   – Betere werkdruk & meer werkplezier

Wij bekijken altijd of een project vanuit de ROS-gelden gefinancierd kan worden met zicht op structurele financiering.