ZONH

 

Zorgverbetering en innovatie in Zaanstreek-Waterland

Zaanstreek-Waterland

ZONH geeft uitvoering aan projecten in diverse gemeenten in Zaanstreek-Waterland: Zaanstad, Wormerland, Purmerend, Volendam-Edam, Beemster, Landsmeer, Oostzaan.

zawa

Uw regioadviseur

Frank Carlebur is de regio-adviseur in Zaanstreek-Waterland. Frank is een allrounder binnen verschillende zorgthema’s met een groot netwerk in de zorg en Noord-Hollandse gemeenten. Frank is een aanpakker met een enthousiasmerend karakter. Tegelijkertijd is hij een constructieve tegendenker die scherpte aanbrengt. Hij heeft kennis van projectmanagement en kan dit toepassen op vraagstukken in de zorg, zet veranderprocessen in gang met een focus op de baten en is van begin tot eind betrokken.

Projecten in Zaanstreek-Waterland

Krachtige Basiszorg (KBZ) Haarlem-Oost
De nieuwe wijkaanpak Krachtige Basiszorg gaat patiënten met meerdere problemen op verschillende levensgebieden integrale zorg bieden. De deelnemende huisartsen, fysiotherapeuten en sociaal wijkteams in Haarlem-Oost en Schalkwijk gebruiken hiervoor het 4D-model dat inzicht geeft in wat er speelt bij de patiënt op vier domeinen: lichaam, maatschappelijk, sociaal en geest. Patiënten met problemen in verschillende domeinen krijgen integrale zorg die met zorgverleners en de patiënt wordt afgestemd. Klik hier voor meer informatie. 

Centrum voor Levensvragen (CvL)
Het CvL is beschikbaar voor bewoners van de regio’s Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland, Midden-Kennemerland, West-Friesland en Zaanstreek-Waterland. Er zijn circa twintig gediplomeerde en erkende geestelijk verzorgers bij aangesloten. Inwoners kunnen hier terecht met vragen over de kwaliteit van leven, het omgaan met ernstige ziekte, verlies van naasten of bij een naderend overlijden. De vrijwilligers van de telefoondienst van het CvL zorgen dan voor de beste match met één van de geestelijke verzorgers.

Kwartiermakerschap RO Zaanstreek-Waterland
Doel: Het helpen ondersteunen van de regionale huisartsenorganisatie HZW/SEZ (i.o.) bij structuurvorming en inrichting van de organisatie. In essentie wordt de organisatie ingericht conform twee clusters. ZONH is kwartiermaker van het cluster met de thema’s Jeugd, GGZ, Algemene Huisartsenzorg en Spoedzorg. Deze thema’s zijn nieuw en/of nog niet ontwikkeld in de huisartsenorganisatie HZW/SEZ. Gaande het traject waarbij de organisatie in verandering is, is mede geadviseerd en daarna door directie HZW/SEZ uitgewerkt en besloten de organisatie op een andere wijze in te richten en te vormen.

Palliatieve zorg projecten
ZONH coördineert vier Netwerken Palliatieve Zorg in Noord-Holland: Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Noord-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland. Vanuit deze netwerken geven wij uitvoering aan diverse projecten die gericht zijn op dat iedereen die dat nodig heeft, goede kwalitatieve palliatieve zorg ontvangt, op de juiste plaats, op het juiste moment en met de juiste ondersteuning. Klik hier voor meer informatie over wat wij doen op het gebied van palliatieve zorg. 

Convenant Medicatieveiligheid (2018-2020)
In Zaanstreek-Waterland hebben de huisartsen, apothekers en thuiszorgorganisaties met elkaar afspraken gemaakt over medicatieveiligheid en hebben daarvoor een convenant getekend. Daaropvolgend zijn ook de ziekenhuizen aangehaakt. Per subregio zijn knelpunten en verbeterpunten in beeld gebracht en in 2020 is zowel in Zaanstreek als in Midden-Kennemerland een intentieverklaring getekend om samen te werken aan betere medicatieveiligheid. ZONH heeft dit proces begeleid.