ZONH

Samen naar een financieel gezonde gemeente

Financieel Fit Den Helder

Samen naar een Financieel Fit Den Helder
Den Helder staat in de top vijf van gemeenten in Nederland waar de armoede het hoogst is. Ruim één op de drie huishoudens leeft op of onder de NIBUD-armoedegrens. Die armoede moet in Den Helder in 2021 met 12% zijn teruggedrongen ten opzichte van 2017.  Samenwerking tussen relevantie partijen is absoluut noodzakelijk. Die overtuiging heeft geleid tot het het project Financieel Fit Den Helder. 

Initiatief
Financieel Fit Den Helder is een initiatief van twaalf lokaal betrokken partijen (Gemeente Den Helder, Woningstichting Den Helder, Stichting Kinderopvang Den Helder, de Helderse Uitdaging, Rabobank Kop van Noord-Holland, HKN Huisartsen, Stichting Kopwerk, Scholen aan Zee, ZONH, GGD Hollands Noorden, Stichting Omring en Druktemaker). Stuk voor stuk bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties die op dagelijkse basis ervaren dat armoede in Den Helder een groot, gemeenschappelijk probleem is. Door verbinding en samenwerking te zoeken met meerdere partners uit de regio en zoveel mogelijk aan te sluiten bij een bestaande infrastructuur, pakken ze armoede vanuit hun werkveld gezamenlijk aan. ZONH heeft hierin de rol van kwartiermaker.

Aanpak van de oorzaak
Armoede en kansarm gaan vaak samen en die trend willen de initiatiefnemers doorbreken. Financieel Fit Den Helder beoogt een samenleving te creëren waarin mensen ondanks armoede toch kansrijk kunnen zijn. Door mensen die leven in armoede financieel én sociaal fit te maken, wordt hen perspectief geboden en krijgen ze meer grip op hun leven.


De rol onafhankelijke positie van ZONH tussen de partijen is hierin erg waardevol. Projectleider ZONH Peter Vlaandere: “Armoede is een onderliggende factor voor veel verschillende problematiek, waaronder zeker ook op het gebied van gezondheid. Symptoombestrijding zonder aanpak van de oorzaak is niet efficiënt. Een taak van elke ROS is die van verbinding. Als ZONH staan we tussen de partijen in, zonder enig belang. Behalve natuurlijk het belang dat het met de mensen beter gaat en zij uit de problemen komen. Een doel waar alle deelnemers voor staan. Dit staat of valt met goede samenwerking en het vermogen om over de eigen organisatiegrenzen heen te kijken.”

Artikelen Financieel Fit Den Helder
– Interview: Karin van Harteveld, Directeur Vermogensmanagement bij de Rabobank in Noord-Holland Noord over Financieel Fit Den Helder.
Artikel: Financieel Fit Den Helder, hulp en ondersteuning in tijden van armoede.
– Persbericht: Armoede bestrijding via Financieel Fit Den Helder.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over Financieel Fit Den Helder of bent u benieuwd wat de adviseurs van ZONH voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op, wij staan u graag te woord!