ZONH

 

Zorgverbetering en innovatie in West-Friesland

West-Friesland

ZONH geeft uitvoering aan projecten in diverse gemeenten in West-Friesland: Hoorn, Wieringermeer, Enkhuizen, Drechterland, Koggenland, Medemblik, Stede Broec.

west-friesland

Uw regioadviseur

Joyce van Tunen is de regio-adviseur in de Kop van Noord-Holland. Joyce is een echt aanpakker die niet terugdeinst voor een uitdaging. Zij haalt kracht uit het zorgen dat de juiste partijen met elkaar in gesprek komen om zo tot goede en creatieve oplossingen te komen. Joyce werkt het liefst vanuit een gelijkwaardige positie, waarbij iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt. Samenwerken doet zij op basis van vertrouwen en het inzetten van ieders talenten. Als regio-adviseur is Joyce de verbindende schakel in het zorgnetwerk in West-Friesland!

Projecten in West-Friesland

 Toegankelijkheid Huisartsenzorg West-Friesland
Onderzoek van Nivel en Prismant toont aan dat in West-Friesland op korte termijn knelpunten worden verwacht in de balans tussen vraag en aanbod in de huisartsenzorg. Zorgkoepel West-Friesland (ZWF) wil dat nu én in de toekomst, de vraag en het aanbod van huisartsenzorg in de regio zodanig op elkaar zijn aangesloten, dat iedere inwoner in West-Friesland toegang heeft tot kwalitatief goede huisartsenzorg. Dit jaar is er door ZWF met ondersteuning van ZONH en het onderzoekzoeksbureau Rebel gestart met het project Toegankelijkheid huisartsenzorg West-Friesland om de arbeidsproblematiek aan te pakken.
Klik hier voor meer informatie.

Centrum voor Levensvragen (CvL)
Het CvL is beschikbaar voor bewoners van de regio’s Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland, Midden-Kennemerland, West-Friesland en Zaanstreek-Waterland. Er zijn circa twintig gediplomeerde en erkende geestelijk verzorgers bij aangesloten. Inwoners kunnen hier terecht met vragen over de kwaliteit van leven, het omgaan met ernstige ziekte, verlies van naasten of bij een naderend overlijden. De vrijwilligers van de telefoondienst van het CvL zorgen dan voor de beste match met één van de geestelijke verzorgers.

Huisartsenondersteuning vanuit het Achterstandsfonds
Huisartsenprakijken met patiënten uit achterstandswijken hebben vaak te maken met ingewikkelde zorgvragen en een hoge werkdruk. Communicatie met patiënten uit achterstandswijken vraagt vaak meer tijd en communicatievermogen van een huisarts. Het Achterstandsfonds (ASF) ondersteunt huisartspraktijken met patiënten uit achterstandswijken door creatieve oplossingen aan te dragen en praktische interventies te implementeren. Klik hier voor meer informatie. 

Jeugdhulp West-Friesland
Het doel van het werkplan jeugdhulp in West-Friesland is dat de huisartsen en gemeentelijke wijkteams goed samenwerken in belang van het kind en de jongeren. Het gaat vooral om verbinding en (veilige) communicatie, omdat beide organisaties signaleren en doorverwijzen. In de regio heeft ongeveer de helft van de huisartsen structureel contact met de wijkteams. Ook wijkteammedewerkers geven aan dat het contact enorm verschilt: van structureel en goed contact tot geen of nauwelijks contact. Cijfermatig gezien scoort het contact een punt hoger dan vorig jaar, zowel bij huisartsen (5) als bij wijkteams (6,5). Verbetermogelijkheden voor de samenwerking zijn: het zorgdragen voor terugkoppeling, het investeren in ‘real life contact’ en verwijsmogelijkheden via Zorgdomein.

Palliatieve zorg projecten
ZONH coördineert vier Netwerken Palliatieve Zorg in Noord-Holland: Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Noord-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland. Vanuit deze netwerken geven wij uitvoering aan diverse projecten die gericht zijn op dat iedereen die dat nodig heeft, goede kwalitatieve palliatieve zorg ontvangt, op de juiste plaats, op het juiste moment en met de juiste ondersteuning. Klik hier voor meer informatie over wat wij doen op het gebied van palliatieve zorg. 

Welzijn op Recept
Welzijn op Recept richt zich op inwoners die bij de huisarts en praktijkondersteuner langsgaan met lichte psychosociale klachten, maar waarvoor zware hulpverlening niet de best passende oplossing is. Welzijn op Recept is een initiatief waarbij door verwezen wordt naar een sociaal werker. De sociaal werker gaat samen met de klant op zoek naar passende activiteiten in de buurt die aansluiten bij de interesses, zoals creatieve of sportieve activiteiten, lotgenotencontact of vrijwilligerswerk. Klik hier voor meer informatie.