ZONH

Huisarts en sociaal makelaar werken samen bij psychische klachten

Anna Paulowna – Wethouder Mary van Gent heeft op dinsdag 22 september het startsein gegeven aan ‘Welzijn op Recept’. Een initiatief van HKN praktijk, Vicino, Incluzio en Wonen Plus Welzijn. Vanaf vandaag worden inwoners van Anna Paulowna met lichte psychische klachten doorverwezen naar een sociaal makelaar van het wijkteam. Hij/zij kijkt samen met de inwoner naar geschikte welzijnsactiviteiten in de wijk. Door eerst passende ondersteuning in de buurt in te zetten wordt voor de inwoner voorkomen dat er zwaardere zorg nodig is. Welzijn op Recept loopt tot 2021. Na een succesvolle evaluatie zullen ook andere plaatsen in Hollands Kroon met Welzijn op Recept aan de slag te gaan.

Psychosociale problemen
Psychische klachten komen vaak voor in combinatie met sociale klachten, de zogenaamde psychosociale problematiek. Psychosociale problemen kunnen op verschillende gebieden ontstaan. Zo kan de omgang met andere mensen problemen opleveren, bijvoorbeeld op school, het werk, het gezin, in relaties of bij het krijgen van kinderen. Daarnaast kunnen psychosociale problemen ontstaan door de manier waarop iemand naar zichzelf kijkt, zoals bij een vertekend zelfbeeld of laag zelfvertrouwen. Een dergelijke zelfperceptie heeft ook weer gevolgen voor de omgang met anderen.

Laagdrempelige aanpak
De huisarts is vaak het aanspreekpunt om over psychosociale problemen te praten. Welzijn op Recept is een laagdrempelige procedure om mensen die niet met medicatie of zware zorgondersteuning geholpen zijn, door te verwijzen naar een sociaal makelaar van het wijkteam. De sociaal makelaar gaat samen met de klant op zoek naar passende activiteiten in de buurt die aansluiten bij de interesses van de klant. Zoals creatieve of sportieve activiteiten, lotgenotencontact of vrijwilligerswerk.

De juiste zorg dichtbij
Wethouder Van Gent is blij met het project:

Welzijn op Recept past perfect binnen de filosofie van Hollands Kroon, namelijk dat zorg en ondersteuning in de buurt heel belangrijk is. Daarmee willen we samen met de huisartsen ook de druk op de huisartsenpraktijken verminderen en zo snijdt dit mes aan twee kanten. Psychosociale problemen moeten serieus genomen worden en dat doen we met dit project.

Meer informatie?
Lees hier meer over Welzijn op Recept.