ZONH

 

De beste zorg, ook in de laatste levensfase

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die door ouderdom of door een ongeneeslijke ziekte in de laatste fase van hun leven komen. De zorg of behandeling is niet op genezing maar op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven gericht. 

Een Netwerk Palliatieve Zorg is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders en vrijwilligersorganisaties in een bepaalde regio. Het netwerk heeft als gezamenlijk doel er voor te zorgen dat iedereen die dat nodig heeft, goede kwalitatieve palliatieve zorg ontvangt, op de juiste plaats, op het juiste moment en met de juiste ondersteuning. 

Waarmee kunnen we u helpen?

ZONH coördineert vier Netwerken Palliatieve Zorg in Noord-Holland: Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Noord-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor verbetering van palliatieve zorg binnen uw organisatie? Neem gerust contact op met Yvette of Jente.