ZONH

De beste zorg, ook in de laatste levensfase

Palliatieve Zorg

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die door ouderdom of door een ongeneeslijke ziekte in de laatste fase van hun leven komen. De zorg of behandeling is niet op genezing maar op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven gericht. ZONH coördineert vier Netwerken Palliatieve Zorg in Noord-Holland: Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Noord-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland. Een Netwerk Palliatieve Zorg is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders en vrijwilligersorganisaties in een bepaalde regio. Het netwerk heeft als gezamenlijk doel er voor te zorgen dat iedereen die dat nodig heeft, goede kwalitatieve palliatieve zorg ontvangt, op de juiste plaats, op het juiste moment en met de juiste ondersteuning. 

Yvette Goudsblom
Netwerkcoördinator

Jente Bosma
Adviseur palliatieve zorg

Rol ZONH

ZONH is naast de coördinatie van vier netwerken betrokken bij het Consortium Palliatieve Zorg Noord-Holland en Flevoland (Consortium NHF) en geeft uitvoering aan verschillende projecten die in het teken staan van de verbetering van palliatieve zorg. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor verbetering van palliatieve zorg binnen uw organisatie? Neem gerust contact op met Yvette of Jente. 

Projecten op het gebied van palliatieve zorg

PaTz (Palliatieve Zorg Thuis)
Veel ongeneeslijk zieke patiënten brengen de meeste tijd van hun ziekte thuis door en hebben dan veelvuldig contact met hun eigen huisarts en/of (wijk) verpleegkundige. Huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en inhoudelijk deskundigen palliatieve zorg werken lokaal nauw samen in een PaTz groep. Samen brengen ze vroegtijdig patiënten in beeld en anticiperen op de zorgbehoefte van de patiënt. Met deze gezamenlijke aanpak neemt de kwaliteit en deskundigheid in de palliatieve zorg thuis toe. Neem contact op met adviseur Cindy Dekker voor meer informatie. 

Behandelwensengesprekken
In een behandelwensengesprek bespreken kwetsbare ouderen met hun huisarts hun levensverwachting, kwaliteit van leven en welke behandelingen ze wel en niet willen ondergaan in de nabije toekomst. Het helpt zorgverleners om te handelen in de geest van de patiënt en diens wensen. Patiënten worden zich bovendien meer bewust van behandelmogelijkheden. Klik hier voor meer informatie. 

Transmurale palliatieve zorg
De rol van ZONH is penvoering/advies en praktische ondersteuning medische projectleiding, waarbij gewerkt wordt aan een uitgewerkt voorstel dat helder weergeeft wat zorgverleners uit de regio Zuid-Kennemerland zien als de ideale organisatie van transmurale palliatieve zorg en wat de zetten vervolgstappen hiervoor zijn. Neem contact op met adviseur Rianne van den Brink voor meer informatie. 

PalliSupport
In het gebied van vijf grote ziekenhuizen in Noord-Holland loopt het traject PalliSupport. PalliSupport richt zich op ouderen met een palliatieve zorgbehoefte in het laatste jaar van hun leven, omdat is gebleken dat een derde van de 70-plussers die in het ziekenhuis zijn opgenomen, binnen een jaar na opname overlijden. Klik hier voor meer informatie. 

Publicaties

Impressie Symposium netwerken palliatieve zorg 2019

In het AFAS Stadion in Alkmaar is in 2019 een zeer succesvol Symposium georganiseerd door de Netwerken Palliatieve Zorg in Noord-Holland. Proef de sfeer in de video.