ZONH

 

Zorgverbetering en innovatie in de Kop van Noord-Holland

Kop van Noord-Holland

ZONH geeft uitvoering aan projecten in diverse gemeenten in de Kop van Noord-Holland zoals Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel.

KvNH

Projecten

Huisartsenzorg voor anderstaligen
In dit project werken wij aan het verbeteren van de huisartsenzorg voor arbeidsmigranten uit Oost-Europa (voornamelijk Polen en Roemenië). Deze patiënten staan niet altijd ingeschreven bij een huisartsenpraktijk, worden tegen passantentarief behandeld, indien nodig, in verschillende praktijken en spreken vaak geen goed Nederlands, waardoor communicatie moeilijker is. Het doel is om inzichtelijk te maken wat de mogelijkheden zijn voor het beter organiseren van de huisartsenzorg aan arbeidsmigranten uit Oost-Europa aan de hand van verschillende scenario’s. 

Centrum voor Levensvragen (CvL)
Het CVL is beschikbaar voor bewoners van de regio’s Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland, Midden-Kennemerland, West-Friesland en Zaanstreek-Waterland. Er zijn circa twintig gediplomeerde en erkende geestelijk verzorgers bij aangesloten. Inwoners kunnen hier terecht met vragen over de kwaliteit van leven, het omgaan met ernstige ziekte, verlies van naasten of bij een naderend overlijden. De vrijwilligers van de telefoondienst van het CvL zorgen dan voor de beste match met één van de geestelijke verzorgers.

Welzijn op Recept
Welzijn op Recept (WOR) richt zich op inwoners die bij de huisarts en praktijkondersteuner langsgaan met lichte psychosociale klachten, maar waarvoor zware hulpverlening niet de best passende oplossing is. WOR is een initiatief waarbij door verwezen wordt naar een sociaal werker. De sociaal werker gaat samen met de klant op zoek naar passende activiteiten in de buurt die aansluiten bij de interesses, zoals creatieve of sportieve activiteiten, lotgenotencontact of vrijwilligerswerk. Klik hier voor meer informatie.

Regiobeeld Kop van Noord-Holland in samenwerking met Noordkop Gezond voor Elkaar
In opdracht van het Netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar heeft ZONH in samenwerking met Onderzoeksbureau Noord-Holland Noord en GGD Hollands Noorden een Regiobeeld gemaakt voor de Kop van Noord-Holland. Het regiobeeld voor de Kop van Noord-Holland geeft inzicht in de belangrijkste thema’s en ontwikkelingen op het gebied van gezondheid en zorg in de regio. Dit helpt bij het maken van onderbouwde keuzes voor kansrijke interventies, programma’s of projecten in het nog op te stellen plan van aanpak, de Routekaart 2033, voor het Netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar. Klik hier voor meer informatie. 

Financieel Fit Den Helder 
Financieel Fit Den Helder is een initiatief van twaalf lokaal betrokken partijen (Gemeente Den Helder, Woningstichting Den Helder, Stichting Kinderopvang Den Helder, de Helderse Uitdaging, Rabobank Kop van Noord-Holland, HKN Huisartsen, Stichting Kopwerk, Scholen aan Zee, ZONH, GGD Hollands Noorden, Stichting Omring en Druktemaker). Stuk voor stuk bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties die op dagelijkse basis ervaren dat armoede in Den Helder een groot, gemeenschappelijk probleem is. Door verbinding en samenwerking te zoeken met meerdere partners uit de regio en zoveel mogelijk aan te sluiten bij een bestaande infrastructuur, pakken ze armoede vanuit hun werkveld gezamenlijk aan. ZONH heeft hierin de rol van kwartiermaker. Klik hier voor meer informatie.  

Huisartsenondersteuning vanuit het Achterstandsfonds
Huisartsenprakijken met patiënten uit achterstandswijken hebben vaak te maken met ingewikkelde zorgvragen en een hoge werkdruk. Communicatie met patiënten uit achterstandswijken vraagt vaak meer tijd en communicatievermogen van een huisarts. Het Achterstandsfonds (ASF) ondersteunt huisartspraktijken met patiënten uit achterstandswijken door creatieve oplossingen aan te dragen en praktische interventies te implementeren. Klik hier voor meer informatie. 

Palliatieve zorg projecten
ZONH coördineert vier Netwerken Palliatieve Zorg in Noord-Holland: Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Noord-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland. Vanuit deze netwerken geven wij uitvoering aan diverse projecten die gericht zijn op dat iedereen die dat nodig heeft, goede kwalitatieve palliatieve zorg ontvangt, op de juiste plaats, op het juiste moment en met de juiste ondersteuning. Klik hier voor meer informatie over wat wij doen op het gebied van palliatieve zorg.