ZONH

Kop van Noord-Holland

KvNH

ZONH realiseert zorgverbetering in diverse gemeenten in de Kop van Noord-Holland: Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel.

Uw adviseur

Hanneke Bisselink is onze regio-adviseur in de Kop van Noord-Holland. Hanneke is een gedreven, creatieve adviseur met een grote passie voor innoveren, inspelen op behoeftes en verbinden van patiënten, cliënten en zorgprofessionals binnen zorgnetwerken. Hanneke heeft een ruime ervaring en een brede kennis van de gezondheidszorg; van medische hulpmiddelen, farmacie en ziekenhuiswezen. In de begeleiding van projecten heeft ze oog voor haar klanten en betrekt hen op een gestructureerde manier waarbij er pragmatisch wordt gewerkt aan het gezamenlijke resultaat.

Huisartsenzorg anderstaligen klein

Projecten in de Kop van Noord-Holland

Huisartsenzorg voor anderstaligen
In dit project werken wij aan het verbeteren van de huisartsenzorg voor arbeidsmigranten uit Oost-Europa (voornamelijk Polen en Roemenië). Deze patiënten staan niet altijd ingeschreven bij een huisartsenpraktijk, worden tegen passantentarief behandeld, indien nodig, in verschillende praktijken en spreken vaak geen goed Nederlands, waardoor communicatie moeilijker is. Het doel is om inzichtelijk te maken wat de mogelijkheden zijn voor het beter organiseren van de huisartsenzorg aan arbeidsmigranten uit Oost-Europa aan de hand van verschillende scenario’s. 

Centrum voor Levensvragen (CvL)
Het CvL is beschikbaar voor bewoners van de regio’s Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland, Midden-Kennemerland, West-Friesland en Zaanstreek-Waterland. Er zijn circa twintig gediplomeerde en erkende geestelijk verzorgers bij aangesloten. Inwoners kunnen hier terecht met vragen over de kwaliteit van leven, het omgaan met ernstige ziekte, verlies van naasten of bij een naderend overlijden. De vrijwilligers van de telefoondienst van het CvL zorgen dan voor de beste match met één van de geestelijke verzorgers.