ZONH

Samen impact realiseren

 

Netwerkvorming en coördinatie

Samen werken aan gezondheid!

Het woord netwerksamenwerking wordt vaak gebruikt. Maar wat is het precies? En hoe geef je het vorm? Het is onze rol om samen met de betrokken partijen hier betekenis aan te geven. Zodat er een gemeenschappelijk beeld ontstaat van wat het netwerk zou kunnen doen en welke meerwaarde het heeft.

Dat betekent samen op zoek gaan naar antwoorden op vragen als: Wat wil je met het netwerk? Hoe wil je organiseren? Wie maken er deel van uit? Is het netwerk een opmaat naar een specifiek type organisatie die je gezamenlijk wilt bouwen? Is er behoefte om de verschillen van deelnemers in het netwerk in te zetten om samen vernieuwing vorm te geven? 

De rol van ZONH

Onze expertise heeft niet zozeer betrekking op het inhoudelijke vraagstuk, maar betreft het mogelijk maken van een onderzoekende dialoog. Een gesprek vrij van waarde en oordeel, met ruimte voor alle betrokkenen om zich uit te spreken. De problemen van betrokkenen zijn vaak niet zo verschillend, maar de oplossingen wel. Het zoeken naar de best passende oplossingen, op het juiste moment, met de juiste mensen, dat is het maatwerk dat we bieden.