ZONH

Medicatieveiligheid als gezamenlijk doel

Farmaceutische zorg

Farmaceutische zorg, of een intensievere patiëntbegeleiding door de apotheker, kan omschreven worden als het garanderen dat de patiënt zijn geneesmiddelen zo correct, efficiënt en veilig mogelijk gebruikt. Voor een veilig medicatieproces is goede communicatie en afstemming nodig tussen alle betrokken zorgverleners in de farmaceutische keten. Daarom is al in 2015 in de regio Noord-Holland Noord een regionaal Convenant Medicatieveiligheid opgesteld, samen met 21 VVT-organisaties, alle huisartsen en apothekers. Hierin staan regionale afspraken welke aanvullend zijn op de “Veilige Principes in de Medicatieketen”. Deze “gouden driehoek” beschikt daarmee over heldere afspraken wie wat doet en hoe.

Rol ZONH

Onze adviseurs denken graag met u mee over projecten op het gebied van medicatieveiligheid. Zij zijn op de hoogte van mogelijkheden voor financiering. 

Wilt u aan de slag met de optimalisering van uw farmaceutische zorg? Neem dan contact op met onze thema-adviseur farmaceutische zorg of met één van de adviseurs in uw regio.

                   

Farmaceutische zorg adviseur

Projecten op het gebied van farmaceutische zorg

Aan deze pagina wordt nog gewerkt. De tekst volgt. 

Publicaties

Aan deze pagina wordt nog gewerkt. De tekst volgt.