ZONH

 

Digitalisering van de zorg 
met oog voor de menselijke maat 

Digitalisering & datamanagement

Van data naar doen

De zorg heeft in het afgelopen jaar een transformatie doorgemaakt op het gebied van digitalisering en datamanagement. De opties om op afstand zorg te bieden zijn toegenomen en ook de mogelijkheden op het gebied van informatie-uitwisseling tussen verschillende systemen worden steeds verder uitgebreid. Hier draagt ZONH graag haar steentje aan bij. Wij vinden het belangrijk dat digitalisering bijdraagt aan het bieden van de juiste zorg op de juiste plek en het toegankelijk houden van zorg voor alle inwoners van Noord-Holland. 

 

Rol ZONH

Onze adviseurs denken met u mee over de stapsgewijze aanpak, de duurzame inzet van gegevensuitwisseling en de implementatie van digitale middelen. Zij zijn op de hoogte van mogelijkheden voor financiering. 

Wilt u aan de slag met digitale zorg? Neem dan contact op met één van de adviseurs in uw regio.

Projecten

Digitalisering & datamanagement

Regiobeeld Kop van Noord-Holland
In opdracht van het Netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar heeft ZONH in samenwerking met Onderzoeksbureau Noord-Holland Noord en GGD Hollands Noorden een Regiobeeld gemaakt voor de Kop van Noord-Holland.

COVID DATA NL
Gelegenheidsconsortium COVID DATA NL test een digitaal Early Warning Systeem om verspreiding van COVID19 te beperken en de zorgvraag te voorspellen. Dat gebeurt in de pilotregio Noord-Holland en Flevoland in opdracht van de ROAZ Noord-Holland Flevoland samen met het ROS-netwerk en ZONH. Een online dashboard en gevalideerd predictie-algoritme geven actueel inzicht in verhoogde risico’s op COVID-besmettingen en ziekte en fungeert hierdoor als indicator voor een gericht vaccinatiebeleid. Klik hier voor meer informatie.

Medisch Specialistische Zorg versus Huisartsenzorg
ZONH ondersteunt verschillende projecten op het snijvlak van medisch specialistische zorg en huisartsenzorg en zoekt continu de samenwerking tussen de domeinen om de best mogelijke zorg te realiseren. Wij hebben de kosten van huisartsenzorg afgewogen tegen de kosten voor medisch specialistische zorg per regio in Noord-Holland. In de gemaakte factsheets leest u hoeveel geld een inwoner van uw regio gemiddeld verbruikt voor medisch specialistische zorg en hoe zich dit verhoudt tot de landelijke kosten. Ook ziet u de kosten voor huisartsenzorg ten opzichte van de landelijke uitgaven. Zie de factsheets onder het kopje ‘Publicaties’ op deze pagina. 

Publicaties