ZONH

Als onderdeel van het landelijke ROS-netwerk
maken we samen het verschil

Landelijk ROS-netwerk

ZONH is als Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) voor de regio Noord-Holland onderdeel van een landelijk dekkend ROS-netwerk. We werken samen met ROS-collega’s om de gezondheidszorg en gezondheid van de inwoners in elke regio te verbeteren. Door krachten te bundelen en kennis met elkaar te delen vormen wij een krachtig netwerk met een gezamenlijk doel. 

Onze diensten vallen onder verschillende thema’s die bijdragen aan samenwerking binnen de eerste lijn, zoals bijvoorbeeld geboortezorg, palliatieve zorg, GGZ, ouderenzorg en vertegenwoordiging van nog meer eerstelijnsberoepsgroepen. Als ROS zijn wij tevens lid van InEen, de brancheorganisatie van de eerste lijn.

Daarnaast is ZONH onderdeel van de Coöperatieve Basiszorg in de Buurt (CBB). Met CBB zetten meerdere ROS’en zich in voor goede regionale sturingsinformatie met het oog op zinnige en zuinige zorg in de buurt.