ZONH

 

Samenwerken en verbinden

 

Samenwerken

Samenwerken aan een gezamenlijke ambitie

Organisaties in zorg en welzijn hebben elkaar steeds meer nodig. De problemen van mensen die zorg en sociale ondersteuning vragen worden steeds complexer. Dit vraagt vergaande samenwerking tussen partijen die samen willen kijken naar welke rol zij kunnen vervullen om die ondersteuning te bieden. ZONH helpt hierbij en verbindt en begeleidt deze partijen op weg naar een duurzame samenwerking.

Elke samenwerkingsvraag is uniek.  In het proces naar samenwerking houden we rekening met de context waarbinnen partijen opereren, de mensen die er werken en de verschillende culturen, de populatie waarvoor zij werken en de problemen die zij ervaren. Vanuit een brede kijk op ontwikkelingen en trends in de maatschappij zoeken we naar verbinding. We brengen nieuwe perspectieven in om partijen in beweging te krijgen en nodigen vooral ook betrokkenen uit ook nieuwe invalshoeken in te brengen om verdere stappen te maken.

De rol van ZONH

Er is altijd sprake van maatwerk, immers iedere organisatie heeft zijn eigen kenmerken, cultuur, normen en waarden. De aanpak is gericht op de unieke situatie en kan de volgende stappen bevatten: 

  • Samen de wensen van samenwerking verkennen
  • Wat is de unieke vraag? Hoe kan de samenwerking daaraan bijdragen?
  • Aandacht voor de verschillen en overeenkomsten tussen de organisaties 
  • Aandacht voor de verwachtingen en eigen doelen rond een samenwerkvraag 
  • Komen tot een gezamenlijk perspectief en gewenste uitkomst van samenwerking 
  • Aandacht voor wat dat vraagt van de betrokken personen en medewerkers 
  • Aandacht voor draagvlak en het ontwikkelen van onderling vertrouwen
  • De inzet van data en informatie om gedeelde inzichten te ontwikkelen en focus aan te brengen.