ZONH

Wij streven naar de beste zorg en gezondheid
voor iedereen in Noord-Holland 

Waarmee kunnen wij helpen?

Waarom we er zijn

Wij streven naar de beste zorg en gezondheid voor iedereen in Noord-Holland.

Wat wij doen

Advies en implementatie van innovaties. We helpen uw project te starten door het opstellen van projectplannen en het werven van financiering. We bieden projectmanagement en begeleiding bij implementatie van innovaties op de werkvloer. We motiveren teams en organisaties om succesvolle veranderingen te bestendigen en bieden praktische trainingen en kennissessies.

Hoe we dat doen

Door te luisteren en te adviseren. Door over de schotten en domeinen heen te werken. Door analyse van regionale data. Door te denken vanuit patiëntperspectief. Door energieke begeleiding van begin tot eind. Met de motivatie om door te gaan tot er duurzame resultaten zijn bereikt. En door oog te hebben voor het borgen van mooie initiatieven en ontwikkelingen in de regio.

Koffie?

Sparren over een vraagstuk binnen uw organisatie? Wij denken graag mee!

Programma's en Projecten

Heeft u een vraag of behoefte in uw organisatie? Lees hier hoe wij te werk gaan tijdens de corona-crisis en op welke gebieden we u zouden kunnen adviseren of ondersteunen. 

Het project Behandelwensengesprekken heeft als doel om patiënten, huisartsen en specialisten te stimuleren vroegtijdig in gesprek te gaan over wensen ten aanzien van toekomstige zorg. Huisartsen, POH-ouderenzorg, POH-Somatiek en POH-diabetes worden getraind in het voeren van behandelwensengesprekken. Download de toolkit hieronder.

Handreiking voor implementatie van proactieve zorgplanning

Handreiking voor implementatie van proactieve zorgplanning_werkbeschrijvingen en hulpmiddelen

Informatie Training proactieve zorgplanning Consortium

Toelichting Handreiking_Materialen voor de implementatie van proactieve zorgplanning beschikbaar

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rianne van den Brink.

Voor het volgen van de werksessie Behandelwensen, kijkt u hier.

ZONH ondersteunt verschillende projecten op het snijvlak van medisch specialistische zorg en huisartsenzorg en zoekt continu de samenwerking tussen de domeinen om de best mogelijke zorg te realiseren. Wij hebben de kosten van huisartsenzorg afgewogen tegen de kosten voor medisch specialistische zorg per regio in Noord-Holland. In onderstaande factsheets leest u hoeveel geld een inwoner van uw regio gemiddeld verbruikt voor medisch specialistische zorg en hoe zich dit verhoudt tot de landelijke kosten. Ook ziet u de kosten voor huisartsenzorg ten opzichte van de landelijke uitgaven. 

*Data via VEKTIS

Factsheet Medisch Specialistische Zorg versus Huisartsenzorg Kop van Noord Holland

Factsheet Medisch Specialistische Zorg versus Huisartsenzorg Midden Kennemerland

Factsheet Medisch Specialistische Zorg versus Huisartsenzorg Noord Kennemerland

Factsheet Medisch Specialistische Zorg versus Huisartsenzorg West-Friesland

Factsheet Medisch Specialistische Zorg versus Huisartsenzorg Zaanstreek Waterland

Factsheet Medisch Specialistische Zorg versus Huisartsenzorg Zuid Kennemerland

In het ZONH-magazine 2018-2019 vertellen partners en opdrachtgevers over projecten waar zij samen met ZONH met trots aan gewerkt hebben.

Digitaal Magazine ZONH 2018-2019

ZONH ondersteunt huisartsenpraktijken bij het aanvragen van achterstandsfondsgelden. Dit zijn gelden bestemd voor huisartsen werkzaam in achterstandswijken om de kwaliteit van huisartsenzorg en het werkplezier van de huisarts te bevorderen. De gelden financieren projecten gericht op het voorkomen en verhelpen van knelpunten.

Lees meer over Achterstandsfondsgelden: hoe en wat?

Of neem contact op met de coördinator via achterstandsfonds@zonh.nl

In de regio Zaanstreek-Waterland hebben huisartsen, apothekers en thuiszorgorganisaties het convenant Medicatieveiligheid getekend. Het convenant heeft tot doel het aantal medicatiegerelateerde ziekenhuisopnames in de regio terug te dringen. Hieronder vindt u het getekende convenant inclusief bijlagen. 

Download de toolkit Medicatieveiligheid

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Simone Bremer-Dijkhuis.

Het Centrum voor Levensvragen (CvL) Noord-Holland brengt mensen met vragen over geestelijke verzorging in contact met erkende geestelijke verzorgers in de regio. Inwoners kunnen hier terecht met vragen over bijvoorbeeld de kwaliteit van leven, het omgaan met ernstige ziekte, verlies van naasten of bij een naderend overlijden. Het CvL kan in veel gevallen de hulpverlening vergoeden. Het CvL wordt door ZONH in opdracht van vier Netwerken Palliatieve Zorg in Noord-Holland gefaciliteerd.

Voor meer informatie over het CvL kunt u contact opnemen met Yvette Goudsblom.

Welzijn op Recept is een landelijk beproeft concept waarbij sociale activiteiten worden ingezet om psychosociale klachten te voorkomen. Een alternatief voor het ‘traditionele pilletje’. Meer informatie over Welzijn op Recept

Welzijn op recept is nu ook digitaal beschikbaar! Bekijk hier de factsheet voor meer informatie. 

Vraag een offerte aan

Voordat wij aan de slag gaan met uw opdracht, bekijken wij eerst of het project in aanmerking komt voor ondersteuningsgelden vanuit de ROS-beleidsregel of andere subsidietrajecten. Wij maken de kosten altijd inzichtelijk middels een offerte: u weet vooraf of en welke investering u doet en tot welk resultaat dit leidt.