ZONH

Advies, implementatie, projectmanagement, organisatieadvies en meer…

Waarmee kunnen wij helpen?

Waarom we er zijn:

Wij streven naar de beste zorg en gezondheid voor iedereen in Noord-Holland.

Hoe we dat doen:

Door te luisteren en te adviseren. Door over de schotten en domeinen heen te werken. Door analyse van regionale data. Door te denken vanuit patiëntperspectief. Door energieke begeleiding van begin tot eind. Met de motivatie om door te gaan tot er duurzame resultaten zijn bereikt. En door oog te hebben voor het borgen van mooie initiatieven en ontwikkelingen in de regio.

Wat wij doen:

Advies en implementatie van innovaties. We helpen uw project te starten door het opstellen van projectplannen en het werven van financiering. We bieden projectmanagement en begeleiding bij implementatie van innovaties op de werkvloer. We motiveren teams en organisaties om succesvolle veranderingen te bestendigen en bieden praktische trainingen en kennissessies.

Koffie?

Sparren over een vraagstuk binnen uw organisatie? Wij denken graag mee!

Adviesbureau van en voor de regio

ZONH is het non-profit zorgadvies- en implementatiebureau in Noord-Holland. Onze ondersteuning is divers. Zo brengen we samenwerking tot stand tussen verschillende domeinen of disciplines, denken we mee in het neerzetten van een krachtige organisatie of ondersteunen we in de implementatie van nieuwe methoden op de werkvloer.
ZONH is actief in de regio’s: Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Noord-Kennemerland, Midden-Kennemerland, Zuid-Kennemerland en Zaanstreek Waterland.

Programma's en Projecten

Heeft u een vraag of behoefte in uw organisatie? Lees hier hoe wij te werk gaan tijdens de corona-crisis en op welke gebieden we u zouden kunnen adviseren of ondersteunen. 

Het project Behandelwensengesprekken heeft als doel om patiënten, huisartsen en specialisten te stimuleren vroegtijdig in gesprek te gaan over wensen ten aanzien van toekomstige zorg. Huisartsen, POH-ouderenzorg, POH-Somatiek en POH-diabetes worden getraind in het voeren van behandelwensengesprekken. Download de toolkit hieronder.

Handreiking voor implementatie van proactieve zorgplanning

Handreiking voor implementatie van proactieve zorgplanning_werkbeschrijvingen en hulpmiddelen

Informatie Training proactieve zorgplanning Consortium

Toelichting Handreiking_Materialen voor de implementatie van proactieve zorgplanning beschikbaar

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rianne van den Brink.

Voor het volgen van de werksessie Behandelwensen, kijkt u hier.

ZONH ondersteunt verschillende projecten op het snijvlak van medisch specialistische zorg en huisartsenzorg en zoekt continu de samenwerking tussen de domeinen om de best mogelijke zorg te realiseren. Wij hebben de kosten van huisartsenzorg afgewogen tegen de kosten voor medisch specialistische zorg per regio in Noord-Holland. In onderstaande factsheets leest u hoeveel geld een inwoner van uw regio gemiddeld verbruikt voor medisch specialistische zorg en hoe zich dit verhoudt tot de landelijke kosten. Ook ziet u de kosten voor huisartsenzorg ten opzichte van de landelijke uitgaven. 

*Data via VEKTIS

Factsheet Medisch Specialistische Zorg versus Huisartsenzorg Kop van Noord Holland

Factsheet Medisch Specialistische Zorg versus Huisartsenzorg Midden Kennemerland

Factsheet Medisch Specialistische Zorg versus Huisartsenzorg Noord Kennemerland

Factsheet Medisch Specialistische Zorg versus Huisartsenzorg West-Friesland

Factsheet Medisch Specialistische Zorg versus Huisartsenzorg Zaanstreek Waterland

Factsheet Medisch Specialistische Zorg versus Huisartsenzorg Zuid Kennemerland

In het ZONH-magazine 2018-2019 vertellen partners en opdrachtgevers over projecten waar zij samen met ZONH met trots aan gewerkt hebben.

Digitaal Magazine ZONH 2018-2019

ZONH ondersteunt huisartsenpraktijken bij het aanvragen van achterstandsfondsgelden. Dit zijn gelden bestemd voor huisartsen werkzaam in achterstandswijken om de kwaliteit van huisartsenzorg en het werkplezier van de huisarts te bevorderen. De gelden financieren projecten gericht op het voorkomen en verhelpen van knelpunten.

Lees meer over Achterstandsfondsgelden: hoe en wat?

Of neem contact op met de coördinator via achterstandsfonds@zonh.nl

In de regio Zaanstreek-Waterland hebben huisartsen, apothekers en thuiszorgorganisaties het convenant Medicatieveiligheid getekend. Het convenant heeft tot doel het aantal medicatiegerelateerde ziekenhuisopnames in de regio terug te dringen. Hieronder vindt u het getekende convenant inclusief bijlagen. 

Download de toolkit Medicatieveiligheid

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Simone Bremer-Dijkhuis.

Het Centrum voor Levensvragen (CvL) Noord-Holland brengt mensen met vragen over geestelijke verzorging in contact met erkende geestelijke verzorgers in de regio. Inwoners kunnen hier terecht met vragen over bijvoorbeeld de kwaliteit van leven, het omgaan met ernstige ziekte, verlies van naasten of bij een naderend overlijden. Het CvL kan in veel gevallen de hulpverlening vergoeden. Het CvL wordt door ZONH in opdracht van vier Netwerken Palliatieve Zorg in Noord-Holland gefaciliteerd.

Voor meer informatie over het CvL kunt u contact opnemen met Patricia Appeldoorn

Welzijn op Recept is een landelijk beproeft concept waarbij sociale activiteiten worden ingezet om psychosociale klachten te voorkomen. Een alternatief voor het ‘traditionele pilletje’. Meer informatie over Welzijn op Recept

Welzijn op recept is nu ook digitaal beschikbaar! Bekijk hier de factsheet voor meer informatie. 

Vraag een offerte aan

Voordat wij aan de slag gaan met uw opdracht, bekijken wij eerst of het project in aanmerking komt voor ondersteuningsgelden vanuit de ROS-beleidsregel of andere subsidietrajecten. Wij maken de kosten altijd inzichtelijk middels een offerte: u weet vooraf of en welke investering u doet en tot welk resultaat dit leidt. 

Advies en implementatie voor projecten met impact

ZONH is het non-profit zorgadvies- en implementatiebureau in Noord-Holland. Onze ondersteuning is divers. Zo brengen we samenwerking tot stand tussen verschillende domeinen of disciplines, denken we mee in het neerzetten van een krachtige organisatie of ondersteunen we in de implementatie van nieuwe methoden op de werkvloer.
Op onderstaande thema’s leveren wij o.a. strategisch advies en ondersteuning:

Kies uw gebied

Advies en implementatie voor projecten met impact

ZONH is het non-profit zorgadvies- en implementatiebureau in Noord-Holland. Onze ondersteuning is divers. Zo brengen we samenwerking tot stand tussen verschillende domeinen of disciplines, denken we mee in het neerzetten van een krachtige organisatie of ondersteunen we in de implementatie van nieuwe methoden op de werkvloer.
Op onderstaande thema’s leveren wij o.a. strategisch advies en ondersteuning:

Kies uw gebied

Advies en implementatie voor projecten met impact

ZONH is het non-profit zorgadvies- en implementatiebureau in Noord-Holland. Onze ondersteuning is divers. Zo brengen we samenwerking tot stand tussen verschillende domeinen of disciplines, denken we mee in het neerzetten van een krachtige organisatie of ondersteunen we in de implementatie van nieuwe methoden op de werkvloer.
Op onderstaande thema’s leveren wij o.a. strategisch advies en ondersteuning:

Kies uw gebied

De beste zorg en gezondheid
voor iedereen in Noord-Holland

89
projecten gerealiseerd in 2020

15+
jaar ervaring in de eerstelijnszorg

6
samenwerkingen met huisartsenkoepels

300+
zorgprofessionals die we vertegenwoordigen

Een betere gezondheidszorg in Noord-Holland, dat is wat ons drijft.
Om de zorg voor iedereen in Noord-Holland bereikbaar te houden is goed georganiseerde en samenhangende zorg nodig. Als onafhankelijke partner met meer dan 15 jaar kennis van de regio verbindt en ondersteunt ZONH de gezondheidszorg in Noord-Holland. Met daadkrachtig programma- en projectmanagement realiseren wij samen met onze opdrachtgevers oplossingen die mensen helpen een betere gezondheid en welzijn te bereiken.

Ook tijdens de corona-crisis staan wij voor u klaar met advies en bieden wij ondersteuning. Heeft u vragen of vallen er gaten in uw bezetting?  Lees hier over de manieren waarop we u kunnen faciliteren.

Advies en implementatie voor projecten met impact

ZONH is het non-profit zorgadvies- en implementatiebureau in Noord-Holland. Onze ondersteuning is divers. Zo brengen we samenwerking tot stand tussen verschillende domeinen of disciplines, denken we mee in het neerzetten van een krachtige organisatie of ondersteunen we in de implementatie van nieuwe methoden op de werkvloer.
Op onderstaande thema’s leveren wij o.a. strategisch advies en ondersteuning:

Kies uw gebied

Het laatste nieuws

Ontvang de nieuwsbrief

Ik ga akkoord met het privacybeleid

Onze partners

Advies en implementatie voor projecten met impact

ZONH is het non-profit zorgadvies- en implementatiebureau in Noord-Holland. Onze ondersteuning is divers. Zo brengen we samenwerking tot stand tussen verschillende domeinen of disciplines, denken we mee in het neerzetten van een krachtige organisatie of ondersteunen we in de implementatie van nieuwe methoden op de werkvloer.
Op onderstaande thema’s leveren wij o.a. strategisch advies en ondersteuning:

Kies uw gebied