ZONH

De beste gezondheidszorg
voor iedereen in Noord-Holland,
dat is wat ons drijft!

Krachtige Eerstelijnszorg

Verbetering, samenhang en continuïteit

Vanuit onze maatschappelijke opgave en onafhankelijke positie richten we ons vooral op het begeleiden van eerstelijnszorgorganisaties en hun netwerk bij de gezamenlijke regionale en lokale veranderopgave in de gezondheidszorg.
Als onafhankelijk partner bouwen we aan bruggen tussen de eerstelijns onderling, en de eerste lijn met het sociale domein en tweede lijn, om samenwerking én ontwikkeling te stimuleren. Wij verbinden mensen en organisaties om gezondheidsvraagstukken vanuit een hoger perspectief aan te pakken en zo een blijvend effect te realiseren.
Afhankelijk van de vraag fungeren we als kwartiermaker, adviseur, procesbegeleider, projectleider of programmamanager.

 

Domeinen waarin we actief zijn:

Huisartsenzorg

Ouderenzorg

Beweegzorg

Palliatieve zorg

Farmaceutische zorg

Sociaal domein

Geestelijke gezondheidszorg

Transmurale zorg