ZONH

Medicatieveiligheid als gezamenlijk doel

Retourinformatie

Mei 2021 - december 2021

Bij ontslag uit het ziekenhuis of poliklinisch bezoek kan er veel mis gaan in het doorgeven van start / stop wijzigingen in de medicatie naar de huisarts of openbare apotheek waardoor de informatie bij de huisarts en apotheek foutief of onvolledig is. Hierdoor is het actuele medicatieoverzicht van de patiënt niet compleet waardoor de medicatieveiligheid in gevaar komt.

Regionale situatie
De huisartsen hebben aangegeven last te hebben van een verkeerde en lang durende medicatieoverdracht vanuit het ziekenhuis. Zij geven aan deze gegevens vaak niet of (te) laat te ontvangen. Het is belangrijk om het actuele medicatieoverzicht van patiënten na ontslag uit het ziekenhuis met (aangepaste) medicatie volledig in beeld te hebben. Dit kan op de volgende manieren:

  • Via Edifact verkeer tussen ziekenhuis en AIS.
  • Koppeling tussen AIS en HIS en systemen door het goed instellen van de systemen op ontvangen retourinformatie van medisch specialist of als eigen receptuur

Doelstellingen project

  • Eind 2021 zijn er op basis van een probleemanalyse beleidsafspraken gemaakt met de Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) voor het doorgeven van start/ stop wijzigingen.
  • Eind 2021 is start/ stop receptuur vanuit het ziekenhuis digitaal beschikbaar in alle AIS’en en HIS’en, door gegevensuitwisseling tussen AIS-HIS.
  • December 2022 is het actueel medicatieoverzicht van patiënten ontslagen uit het ziekenhuis bij de huisarts verbeterd.

Activiteiten

  • Probleemanalyse medicatieoverdracht vanuit het NWZ uitvoeren.
  • Afspraken met het NWZ maken over doorgeven start / stop wijzigingsrecepten naar de openbare apotheek.
  • Aantal fouten t.g.v. fouten in de medicatieoverdracht meten (data / casuïstiek) en terugkoppelen met als doel het proces significant te verbeteren.
  • Inventariseren en implementeren van mogelijkheden voor digitaal doorgeven van start/ stopwijzigingen medicatie in AIS/HIS.
  • Inventariseren van mogelijkheden om regionale data over ziekenhuisopnames ten gevolge van foutief/ onvolledig medicatiedossier inzichtelijk te krijgen en een beeld vormen van de regionale situatie.