ZONH

Medicatieveiligheid als gezamenlijk doel

Organisatiekracht eerstelijn: apothekers Noord-Holland Noord

januari 2019 - december 2019

De organisatiekracht van apothekers in Noord-Holland Noord is op onderdelen nog niet structureel georganiseerd in een solide en duurzame basis. Er is behoefte aan een organisatiestructuur waarmee zij daadwerkelijk de achterban vertegenwoordigen en kunnen participeren in multidisciplinaire projecten gericht op versterking eerstelijnszorg. Momenteel ontbreekt in elke regio structurele afstemming met apothekers, huisartsenorganisaties en ziekenhuizen over verbetering en ontwikkeling van eerstelijnszorg.

Specifiek is er behoefte aan:

  • Multidisciplinaire (boven)regionale projecten opzetten
  • Transmurale platformen inrichten/aansluiten van de coöperaties om afspraken te maken en te borgen.

 

ZONH heeft de apothekers in Noord-Holland ondersteund in het neerzetten van een georganiseerde beroepsgroep met als uitkomstdoel een op maat gemaakte propositie per beroepsgroep in de eerste lijn voor het organiseren van de eerstelijnsdisciplines in de regio NHN.