ZONH

Slimmer samenwerken
en organiseren

Apotheker Raymond Kolman: “Huisartsen, thuiszorgorganisaties en apothekers zijn de drie partijen die zorg in de praktijk waar moeten gaan maken”

Raymond Kolman, apotheker bij de Noorder Apotheek te Krommenie, was nauw betrokken bij de ontwikkeling van het Convenant Medicatieveiligheid in de regio Zaanstreek-Waterland; een project dat werd begeleid door ZONH. “Huisartsen, thuiszorgorganisaties en apothekers zijn de drie partijen die zorg in de praktijk waar moeten gaan maken. Daar horen goede afspraken bij.”

Medicatiegerelateerde ziekenhuisopnames
Raymond Kolman had het vastleggen van afspraken rondom medicatieveiligheid al langer hoog op zijn agenda staan. “We waren verbaasd dat er in Noord-Holland-Noord in samenwerking met ZONH al eerder een convenant medicatieveiligheid was ontwikkeld, terwijl daar in Zaanstreek-Waterland nog geen sprake van was. Nu wilde ik dit oppakken vanuit mijn rol als bestuurslid bij de Apothekerscoöperatie Zaanstreek-Waterland, maar er gaat veel tijd inzitten om zoiets van de grond te krijgen. Het is immers niet mijn dagelijks werk en bovendien ken ik niet alle partijen persoonlijk. Er is bijvoorbeeld een grote variatie in het aanbod van thuiszorgorganisaties. ZONH heeft ons een handje op weg geholpen. Ze hebben alle partijen met elkaar om tafel gebracht, de wensen geïnventariseerd en het proces begeleid. Hierdoor konden de partijen elkaar beter vinden en is het balletje gaan rollen.” Volgens Kolman is het van groot belang dat er actie wordt ondernomen op gebied van medicatieveiligheid. “Afgelopen jaren is er onderzoek gepubliceerd met cijfers over het aantal medicatiegerelateerde ziekenhuisopnames. Hieruit blijkt dat tienduizenden mensen per jaar in ziekenhuizen worden opgenomen omdat medicijnen bij hen niet goed worden gebruikt of toegediend. Dat vind ik alarmerend en daarom is het goed dat er een convenant Medicatieveiligheid wordt ontwikkeld in samenwerking met elkaar.”

“ZONH heeft de partijen samengebracht, waardoor het balletje is gaan rollen”

Verschil
Kolman vindt dat het convenant een groot verschil maakt. “Voor alle partijen is het duidelijk wat we van elkaar kunnen verwachten. Zo hebben we goed in beeld van wie wat doet. In het convenant hebben we bijvoorbeeld vastgelegd dat de Thuiszorg een signaleringsfunctie krijgt. Wanneer zij problemen zien bij de inname of toediening van medicijnen of wanneer er niet goed op de medicijnen wordt gereageerd, melden ze dat bij de apotheek of de huisarts. Verder werken we met een toedienlijst, waarop thuiszorg de toediening van medicijnen registreert. Ook kunnen we bij slechte therapietrouw of onjuist gebruik van medicijnen het gebruik van baxterrollen bevorderen, want daarvan is bekend dat dit een grote verbetering in het medicijngebruik tot stand brengt. Natuurlijk bestaan er al wel veel richtlijnen op deze gebieden, maar het is ook belangrijk om deze tussen de verschillende disciplines bij elkaar te brengen. Door het netwerk van ZONH was het gemakkelijk schakelen tussen de eerstelijnsdisciplines en is er nu eenduidigheid over hoe we in de regio Zaanstreek-Waterland te werk gaan.” Volgens Kolman is het tekenen van het convenant een goede stap op weg naar een veiliger farmaceutische zorg. “Na het tekenmoment zullen we frequent blijven evalueren. Het convenant is geen simpel papiertje, maar een belangrijke richtlijn waar we ons allemaal aan committeren. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we tussen de disciplines bezig zijn. Door de nieuwe zorgstructuur verschuift de zorg steeds meer van de tweede- naar de eerste lijn. Huisartsen, apothekers en thuiszorgorganisaties zijn de drie partijen die die zorg in de praktijk waar moeten gaan maken. Het is dan goed dat er basale afspraken zijn over hoe we samen te werk gaan.”