ZONH

Geen onderdeel van een categorie

Eenzaamheid onder ouderen versterkt door corona

Steeds meer ouderen leven in eenzaamheid. Eenzaamheid is een probleem van alle leeftijden maar speelt met name onder ouderen. Maatschappelijk hulpverleners zien door corona de eenzaamheidsproblematiek verergeren. Inwoners van Noord-Holland kunnen voor vragen rondom eenzaamheid, rouw, verlies of scheiding terecht bij het Centrum voor Levensvragen voor erkende begeleiding. Twee derde 85-plussers is eenzaamEenzaamheid is een…

Landelijk Coördinator PaTz Portal Rob Krol draagt stokje over aan Marjolein Backer (ZONH)

Landelijk Coördinator PaTz Portal Rob Krol draagt stokje over aan Marjolein Backer (ZONH) De meeste mensen willen hun laatste levensfase graag thuis doorbrengen en daar overlijden. Dat vereist een goede palliatieve inzet, waarbij de zorg van de verschillende zorgverleners naadloos op elkaar aansluit. Om dit te kunnen realiseren is PaTz (Palliatieve zorg Thuis) in 2010…

Marjoleine van der Zwan tekent contract Zilveren Kruis

Zilveren Kruis en ROS’en investeren in verbetering zorg

Zilveren Kruis en ROS’en investeren in verbetering zorg. Zes Regionale Ondersteuningsstructuren voor de eerste lijn (ROS’en) ontvangen voor de komende vier jaar (2021-2024) van Zilveren Kruis financiering voor het verder optimaliseren van de zorg. Het gaat hierbij om Elaa (Amsterdam en Almere), Proscoop (Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland), Raedelijn (Utrecht e.o.), ROS Friesland (Friesland), ZONH (Noord-Holland)…

Kick-off-WOR-AnnaPaulowna

Huisarts en sociaal makelaar werken samen bij psychische klachten

Huisarts en sociaal makelaar werken samen bij psychische klachten Anna Paulowna – Wethouder Mary van Gent heeft op dinsdag 22 september het startsein gegeven aan ‘Welzijn op Recept’. Een initiatief van HKN praktijk, Vicino, Incluzio en Wonen Plus Welzijn. Vanaf vandaag worden inwoners van Anna Paulowna met lichte psychische klachten doorverwezen naar een sociaal makelaar…

Babyconnect Noord-Holland

Regio Noord-Holland brengt gegevensregistratie geboortezorg in beeld

Regio Noord-Holland brengt gegevensregistratie geboortezorg in beeld.   Digitale gegevensuitwisseling is belangrijk, maar niet vanzelfsprekend. Hoe gaan we het als regio mogelijk maken dat zorgverleners op een veilige manier gegevens kunnen uitwisselen waarbij de cliënt de regie heeft? En hoe zorgen we dat alle verschillende softwareprogramma’s op elkaar aansluiten en waarborgen we dat alles werkt?”…

Welzijn-op-Recept

Huisartsenpraktijken en welzijnsorganisaties gezamenlijk van start met wijkgerichte aanpak van Welzijn op Recept

Huisartsenpraktijken en welzijnsorganisaties gezamenlijk van start met wijkgerichte aanpak van Welzijn op Recept Op 1 september kwamen 15 organisaties betrokken bij zorg en welzijn van de inwoners in Alkmaar digitaal bijeen voor de kick-off van Welzijn op Recept. Het doel van deze kick-off was om verbinding tussen het sociale en medische domein te creëren en…

Zorgverlening niet goed ingericht op laaggeletterden

Gezondheidzorg sluit vaak niet goed aan op mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Het Achterstandsfonds Noord-Holland en Krachtige Basiszorg Haarlem ondernemen actie om mensen die worstelen met taal passende zorgverlening te bieden. Eén op de acht inwoners laaggeletterdVolgens Stichting Lezen en Schrijven hebben in Nederland zo’n 2,5 miljoen mensen tussen de 16 en…

Zorginstanties in Midden-Kennemerland tekenen intentieverklaring om medicatieveiligheid te verbeteren

Zorginstanties in Midden-Kennemerland tekenen intentieverklaring om medicatieveiligheid te verbeteren BEVERWIJK – Op 24 augustus tekenen huisartsen, openbare apothekers en het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) een intentieverklaring om de medicatieveiligheid in Midden-Kennemerland verder te verbeteren. Alle partijen willen dat het voorschrijven van medicatie voor patiënten beter afgestemd is. Nieuwe technologie en communicatie binnen de zorgBinnen de…

ZONH jaarverslag

In 2019 hebben we samen met onze partners 89 projecten mogen uitvoeren die de gezondheid en welzijn van de inwoners in Noord-Holland verbeteren. Met trots presenteren we ons meest actuele Jaaroverzicht ZONH 2019. Vorig jaar hebben we samen met onze partners een indrukwekkend aantal van 89 projecten uitgevoerd. Deze worden in vergelijking met voorgaande jaren…

Peter Vlaandere nieuwe directeur-bestuurder ZONH

Peter Vlaandere start als nieuwe directeur-bestuurder van ZONH Per 1 augustus 2020 verwelkomen wij Peter Vlaandere als nieuwe directeur-bestuurder van ZONH. Peter Vlaandere studeerde Nederlands Recht en heeft diverse managementfuncties in het bedrijfsleven bekleed. Hij was eerder werkzaam als interim manager bij VGZ, als (adjunct) directeur a.i. bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en…