ZONH

Geen onderdeel van een categorie

medicatie en leefstijl

Regionale initiatieven met medicatiegesprek tijdens de gecombineerde leefstijlinterventie

Regionale initiatieven met medicatiegesprek tijdens de gecombineerde leefstijlinterventie   Aan de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) zou volgens steeds meer apothekers de ‘M’ van medicatie moeten worden toegevoegd. Apothekers kunnen een waardevol advies geven aan GLI-deelnemers over hun medicatiegebruik in relatie tot leefstijl(veranderingen). Een groeiende groep (leefstijl)apothekers vindt dat leefstijladvies ook medicatie moet omvatten. In de Kop […]

Regionale initiatieven met medicatiegesprek tijdens de gecombineerde leefstijlinterventie Meer lezen »

Noordkop Gezond voor Elkaar

Website Noordkop Gezond voor Elkaar online

Noordkop Gezond voor Elkaar heeft eigen website De nieuwe website van Noordkop Gezond voor Elkaar (NKGvE) is online! NKGvE een initiatief dat organisaties in de Kop van Noord-Holland verbindt vanuit het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. De aangesloten organisaties, waaronder ZONH, werken samen aan een Positief Gezonde Regio in 2033 voor alle inwoners! Op de nieuwe

Website Noordkop Gezond voor Elkaar online Meer lezen »

LHV onderzoek huisartsen

Het Achterstandsfonds ondersteunt huisartsen tijdens coronapandemie

Het Achterstandsfonds ondersteunt huisartsen tijdens coronapandemie Uit onderzoek van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) blijkt dat huisartsen minder tijd hebben kunnen besteden aan sociale visites en contact met ouderen en sociaal zwakkeren tijdens de pandemie. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat er meer tijd voor de patiënt nodig is, omdat zorgvragen vaak complex

Het Achterstandsfonds ondersteunt huisartsen tijdens coronapandemie Meer lezen »

Mart Stel

Mart Stel heeft nieuwe baan als directeur van Texels Welzijn

Mart Stel heeft nieuwe baan als directeur van Texels Welzijn Senior adviseur Mart Stel gaat ZONH verlaten na een verbintenis van ruim 12 jaar en vervolgt zijn loopbaan per 2021 als deeltijd directeur van Texels Welzijn. Mart is bijna vanaf de oprichting van ZONH in veel regio’s in Noord-Holland betrokken geweest bij de ontwikkeling van en rond

Mart Stel heeft nieuwe baan als directeur van Texels Welzijn Meer lezen »

Eenzaamheid onder ouderen versterkt door corona

Steeds meer ouderen leven in eenzaamheid. Eenzaamheid is een probleem van alle leeftijden maar speelt met name onder ouderen. Maatschappelijk hulpverleners zien door corona de eenzaamheidsproblematiek verergeren. Inwoners van Noord-Holland kunnen voor vragen rondom eenzaamheid, rouw, verlies of scheiding terecht bij het Centrum voor Levensvragen voor erkende begeleiding. Twee derde 85-plussers is eenzaamEenzaamheid is een

Eenzaamheid onder ouderen versterkt door corona Meer lezen »

Landelijk Coördinator PaTz Portal Rob Krol draagt stokje over aan Marjolein Backer (ZONH)

Landelijk Coördinator PaTz Portal Rob Krol draagt stokje over aan Marjolein Backer (ZONH) De meeste mensen willen hun laatste levensfase graag thuis doorbrengen en daar overlijden. Dat vereist een goede palliatieve inzet, waarbij de zorg van de verschillende zorgverleners naadloos op elkaar aansluit. Om dit te kunnen realiseren is PaTz (Palliatieve zorg Thuis) in 2010

Landelijk Coördinator PaTz Portal Rob Krol draagt stokje over aan Marjolein Backer (ZONH) Meer lezen »

Marjoleine van der Zwan tekent contract Zilveren Kruis

Zilveren Kruis en ROS’en investeren in verbetering zorg

Zilveren Kruis en ROS’en investeren in verbetering zorg. Zes Regionale Ondersteuningsstructuren voor de eerste lijn (ROS’en) ontvangen voor de komende vier jaar (2021-2024) van Zilveren Kruis financiering voor het verder optimaliseren van de zorg. Het gaat hierbij om Elaa (Amsterdam en Almere), Proscoop (Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland), Raedelijn (Utrecht e.o.), ROS Friesland (Friesland), ZONH (Noord-Holland)

Zilveren Kruis en ROS’en investeren in verbetering zorg Meer lezen »

Kick-off-WOR-AnnaPaulowna

Huisarts en sociaal makelaar werken samen bij psychische klachten

Huisarts en sociaal makelaar werken samen bij psychische klachten Anna Paulowna – Wethouder Mary van Gent heeft op dinsdag 22 september het startsein gegeven aan ‘Welzijn op Recept’. Een initiatief van HKN praktijk, Vicino, Incluzio en Wonen Plus Welzijn. Vanaf vandaag worden inwoners van Anna Paulowna met lichte psychische klachten doorverwezen naar een sociaal makelaar

Huisarts en sociaal makelaar werken samen bij psychische klachten Meer lezen »

Welzijn-op-Recept

Huisartsenpraktijken en welzijnsorganisaties gezamenlijk van start met wijkgerichte aanpak van Welzijn op Recept

Huisartsenpraktijken en welzijnsorganisaties gezamenlijk van start met wijkgerichte aanpak van Welzijn op Recept Op 1 september kwamen 15 organisaties betrokken bij zorg en welzijn van de inwoners in Alkmaar digitaal bijeen voor de kick-off van Welzijn op Recept. Het doel van deze kick-off was om verbinding tussen het sociale en medische domein te creëren en

Huisartsenpraktijken en welzijnsorganisaties gezamenlijk van start met wijkgerichte aanpak van Welzijn op Recept Meer lezen »

Zorgverlening niet goed ingericht op laaggeletterden

Gezondheidzorg sluit vaak niet goed aan op mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Het Achterstandsfonds Noord-Holland en Krachtige Basiszorg Haarlem ondernemen actie om mensen die worstelen met taal passende zorgverlening te bieden. Eén op de acht inwoners laaggeletterdVolgens Stichting Lezen en Schrijven hebben in Nederland zo’n 2,5 miljoen mensen tussen de 16 en

Zorgverlening niet goed ingericht op laaggeletterden Meer lezen »