ZONH

ROS-netwerk: Landelijke lijnen, regionale impact

ZONH is trots om deel uit te maken van het ROS-netwerk, een landelijk dekkende Regionale Ondersteuningsstructuur. Samen met twaalf andere ROS’en vormen wij een netwerk dat zich inzet voor de verbetering van zorg en welzijn in Nederland. Elke ROS, waaronder ZONH, ondersteunt regionale netwerken en samenwerkingsverbanden die bijdragen aan de toegankelijkheid van zorg en welzijn én de gezondheid van inwoners.

Onze aanpak richt zich op effectieve samenwerking in de eerstelijnszorg en daarbuiten, zowel op regionaal als lokaal niveau, met en voor de inwoners. Door onze gezamenlijke inspanningen helpen wij de toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg te bevorderen.

Wilt u meer weten over hoe de ROS’en bijdragen aan deze doelen? Bekijk hier de factsheet.