ZONH

Anne-Marie Sjardin

Netwerkbijeenkomst ketenaanpak Valpreventie Midden- en Zuid-Kennemerland

Netwerkbijeenkomst ketenaanpak Valpreventie Midden- en Zuid-Kennemerland ZONH is sinds 2022 betrokken als procesbegeleider in de ketenaanpak Valpreventie in Midden- en Zuid-Kennemerland. Valpreventie is een van de 4 ketenaanpakken die in het kader van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA) in nauwe samenwerking met de zorg- en welzijnsorganisaties en de […]

Netwerkbijeenkomst ketenaanpak Valpreventie Midden- en Zuid-Kennemerland Meer lezen »

Instrumentale reflex* draagt weinig bij aan transformatie in zorg en welzijn

Instrumentele reflex* draagt weinig bij aan transformatie in zorg en welzijn Bij de ROS’en (Regionale Ondersteuningsstructuren) Robuust en Raedelijn beide onderdeel van het ROS-netwerk, zien we dat de inzet van instrumenten zoals governancestructuren, subsidies en dashboards vaak reflexmatig gebeurt zonder voldoende aandacht voor de onderliggende bedoeling. Dit leidt zelden tot de gewenste transformatie in de

Instrumentale reflex* draagt weinig bij aan transformatie in zorg en welzijn Meer lezen »

ROS-netwerk: Landelijke lijnen, regionale impact

ROS-netwerk: Landelijke lijnen, regionale impact ZONH is trots om deel uit te maken van het ROS-netwerk, een landelijk dekkende Regionale Ondersteuningsstructuur. Samen met twaalf andere ROS’en vormen wij een netwerk dat zich inzet voor de verbetering van zorg en welzijn in Nederland. Elke ROS, waaronder ZONH, ondersteunt regionale netwerken en samenwerkingsverbanden die bijdragen aan de

ROS-netwerk: Landelijke lijnen, regionale impact Meer lezen »

Vacature: Ervaren Communicatieadviseur

Vacature Ervaren Communicatieadviseur ZONH (Zorg Optimalisatie Noord-Holland) is een not-for-profit advies- en programma-/projectmanagementbureau en werkt voor met name de eerstelijns zorgaanbieders in Noord- Holland. ZONH werkt bijvoorbeeld voor huisartsencoöperaties, samenwerkingsverbanden van paramedici, apothekers en verloskundigen, VVT-organisaties en ziekenhuizen. Wij organiseren samenwerkingen tussen domeinen en over domeinen heen, ondersteunen netwerken en leggen verbinding tussen zorgaanbieders en

Vacature: Ervaren Communicatieadviseur Meer lezen »

Overzicht relevante ZonM subsidieoproepen eerstelijnszorg

Overzicht relevante ZonMw subsidieoproepen eerstelijnszorg Om ervoor te zorgen dat eerstelijnszorg altijd voor iedereen toegankelijk blijft, zijn er belangrijke afspraken gemaakt in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Daarom werken we samen aan de uitvoering van de Visie Eerstelijnszorg 2030. ZonMw is een financieringsorganisatie van innovatie en onderzoek in de gezondheidszorg. ZonMw ondersteunt en faciliteert het IZA en

Overzicht relevante ZonM subsidieoproepen eerstelijnszorg Meer lezen »

Draagvlak voor samenwerkingsverband logopedisten West-Friesland

Draagvlak voor samenwerkingsverband logopedisten West-Friesland Op advies van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Fonometrie) hebben de logopedisten in West-Friesland ZONH benaderd om het draagvlak voor een (in)formele organisatie van West-Friese logopedisten te onderzoeken. Samen met logopedisten uit de regio heeft ZONH hiervoor een bijeenkomst georganiseerd bij WilgaerdenLeekerweideGroep in Hoorn. De bijeenkomst werd bezocht

Draagvlak voor samenwerkingsverband logopedisten West-Friesland Meer lezen »

Bijeenkomst ‘Versterking regionale eerstelijnszorg’

Bijeenkomst ‘Versterking regionale eerstelijnszorg’ Op 22 april 2024 organiseerde ZONH in het Van der Valk hotel in Akersloot een bijeenkomst in het kader van het ZonMw-subsidieprogramma ‘Versterking regionale eerstelijnszorg’. De genodigden, afkomstig uit vijf sub-regio’s: Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Noord-Kennemerland en Midden- en Zuid-Kennemerland, waren de betrokkenen bij het schrijven van de subsidieaanvraag. Tijdens de

Bijeenkomst ‘Versterking regionale eerstelijnszorg’ Meer lezen »

Kick-off bijeenkomst opschaling Welzijn op Recept Den Helder

Kick-off bijeenkomst opschaling Welzijn op Recept Den Helder Eind maart vond de kick-off bijeenkomst voor de opschaling van Welzijn op Recept Den Helder plaats. Huisartsenpraktijk Het Middenschip en welzijnsorganisatie MEE & de Wering hebben in 2023 de handen ineengeslagen om samen mensen te helpen die zich regelmatig bij de huisartsenpraktijk melden met klachten. De doelgroep

Kick-off bijeenkomst opschaling Welzijn op Recept Den Helder Meer lezen »

Ketenaanpak Valpreventie krijgt vorm in de regio Kennemerland

Ketenaanpak Valpreventie krijgt vorm in de regio Kennemerland Om het aantal valincidenten bij senioren te verminderen in de regio Kennemerland, zijn diverse partijen uit het gemeentelijk- en het zorgdomein twee jaar geleden met ondersteuning van ZONH bij elkaar gebracht. Afgevaardigden van de partijen komen samen in een stuurgroep om richting te geven aan het Ketenprogramma

Ketenaanpak Valpreventie krijgt vorm in de regio Kennemerland Meer lezen »

medicatie en leefstijl

Regionale initiatieven met medicatiegesprek tijdens de gecombineerde leefstijlinterventie

Regionale initiatieven met medicatiegesprek tijdens de gecombineerde leefstijlinterventie   Aan de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) zou volgens steeds meer apothekers de ‘M’ van medicatie moeten worden toegevoegd. Apothekers kunnen een waardevol advies geven aan GLI-deelnemers over hun medicatiegebruik in relatie tot leefstijl(veranderingen). Een groeiende groep (leefstijl)apothekers vindt dat leefstijladvies ook medicatie moet omvatten. In de Kop

Regionale initiatieven met medicatiegesprek tijdens de gecombineerde leefstijlinterventie Meer lezen »