ZONH

Anne-Marie Sjardin

medicatie en leefstijl

Regionale initiatieven met medicatiegesprek tijdens de gecombineerde leefstijlinterventie

Regionale initiatieven met medicatiegesprek tijdens de gecombineerde leefstijlinterventie   Aan de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) zou volgens steeds meer apothekers de ‘M’ van medicatie moeten worden toegevoegd. Apothekers kunnen een waardevol advies geven aan GLI-deelnemers over hun medicatiegebruik in relatie tot leefstijl(veranderingen). Een groeiende groep (leefstijl)apothekers vindt dat leefstijladvies ook medicatie moet omvatten. In de Kop […]

Regionale initiatieven met medicatiegesprek tijdens de gecombineerde leefstijlinterventie Meer lezen »

Inventarisatie leefstijltools 

Inventarisatie leefstijltools Leefstijl krijgt steeds meer erkenning als integraal onderdeel van de gezondheidszorg. Voor de eerstelijnszorg zijn verschillende tools beschikbaar om het leefstijlgesprek te voeren. In opdracht van de coalitie Leefstijl in de Zorg zal ZONH, samen met andere Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS-en) in Nederland, een inventarisatie uitvoeren van de huidige leefstijltools die in de eerstelijnszorg

Inventarisatie leefstijltools  Meer lezen »

Het Achterstandsfonds Noord-Holland helpt huisartsen in achterstandswijken 

Het Achterstandsfonds Noord-Holland helpt huisartsen in achterstandswijken Het Achterstandsfonds Noord-Holland (ASF NH) ondersteunt huisartsenpraktijken in achterstandswijken in Noord-Holland. Onze adviseur Tieneke Koopman verzorgt de coördinatie: “Door de slechtere gezondheid van de inwoners in achterstandswijken hebben de huisartsen in deze wijken een hogere werklast. Meer dan een derde van de aandoeningen komt hier vaker voor én

Het Achterstandsfonds Noord-Holland helpt huisartsen in achterstandswijken  Meer lezen »

Innovatieve co-creatie tussen zorg, welzijn én inwoners in de wijk of regio

Innovatieve co-creatie tussen zorg, welzijn én inwoners in de wijk of regio In de zoektocht naar het creëren van gezondere wijken in de regio staat één element centraal: de samenwerking tussen zorg, welzijn en het sociaal domein. Door het hele land spelen de Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en) zoals ZONH hierbij een rol. Met integrale samenwerking tussen

Innovatieve co-creatie tussen zorg, welzijn én inwoners in de wijk of regio Meer lezen »

Welzijn op Recept versterkt samenwerking in gemeente Bloemendaal

Welzijn op Recept versterkt samenwerking in gemeente Bloemendaal De bestuurders van de gemeente Bloemendaal, Huisartsencoöperatie Zuid-Kennemerland (HZK), Welzijn Bloemendaal, huisartsenpraktijk Overveen en ZONH tekenden afgelopen week een intentieverklaring. Zij geven hierin aan de samenwerking tussen medisch- en sociaal domein in Bloemendaal te gaan versterken. Het eerste initiatief is het uitrollen van Welzijn op Recept in

Welzijn op Recept versterkt samenwerking in gemeente Bloemendaal Meer lezen »

Initiatief voor samenwerkingsverband diëtisten West-Friesland

Initiatief voor samenwerkingsverband diëtisten West-Friesland  In opdracht van zorgverzekeraar VGZ is het draagvlak voor het opzetten van een (in)formele organisatie van West-Friese diëtisten onderzocht. Diëtisten uit de regio hebben het initiatief genomen en in samenwerking met ZONH een bijeenkomst georganiseerd bij Huisartsenorganisatie West-Friesland (HWF) in Hoorn. De bijeenkomst werd goed bezocht door 18 praktijkhoudende diëtisten.   

Initiatief voor samenwerkingsverband diëtisten West-Friesland Meer lezen »

Boek ‘In 10 stappen een goede transitieleider’ door Meike Hornstra

Boek ‘In 10 stappen een goede transitieleider’ door Meike Hornstra “Bij transitieleiderschap gaat het om een goed proces in het vertrouwen dat daar goede resultaten uit voortkomen.” Met heel veel plezier heeft Meike Hornstra van 2015 tot 2017 als programmamanager bij ZONH gewerkt. En zich o.a. beziggehouden met het begeleiden van netwerken en samenwerkingsverbanden. Inmiddels

Boek ‘In 10 stappen een goede transitieleider’ door Meike Hornstra Meer lezen »

Palliatieve Kit beschikbaar in Noord-Holland Noord

Palliatieve Kit beschikbaar in Noord-Holland Noord!  De apothekerscoöperaties in Noord-Holland Noord (APCON) en West-Friesland (CAWF) hebben de palliatieve kit, al in gebruik in andere delen van Nederland, naar de regio Noord-Holland gehaald. De palliatieve kit biedt ondersteuning in het zorgen voor mensen thuis in de laatste dagen tot weken van het leven. Het is een

Palliatieve Kit beschikbaar in Noord-Holland Noord Meer lezen »

Doe met collega’s de 30dagengezonder Challenge!

Doe met collega’s de 30dagengezonder Challenge! Na het grote succes van de 30dagengezonder Challenge van vorig jaar daagt de GGD Hollands Noorden iedereen weer uit om mee te doen. Vorig jaar hield 71% van de deelnemers de uitdaging vol en heeft er ook een positieve ervaring aan overgehouden. In totaal deden 7.800 deelnemers mee aan

Doe met collega’s de 30dagengezonder Challenge! Meer lezen »