ZONH

Bijeenkomst 'Versterking regionale eerstelijnszorg'

Op 22 april 2024 organiseerde ZONH in het Van der Valk hotel in Akersloot een bijeenkomst in het kader van het ZonMw-subsidieprogramma ‘Versterking regionale eerstelijnszorg’. De genodigden, afkomstig uit vijf sub-regio’s: Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Noord-Kennemerland en Midden- en Zuid-Kennemerland, waren de betrokkenen bij het schrijven van de subsidieaanvraag. Tijdens de bijeenkomst werd een terugkoppeling gegeven van de interviews die ZONH begin dit jaar heeft gehouden met alle stakeholders. Daarnaast waren er presentaties vanuit het perspectief van de zorgverzekeraars VGZ en Zilveren Kruis als vanuit de Regionale Huisartsen Coöperaties op toekomstige samenwerkingen in de eerstelijn. Per sub regio werd aansluitend in break-out sessies gediscussieerd over de volgende stappen, met als doel deze avond een concrete afsluiting mee te geven. ‘

De deelnemers waren algemeen in hun conclusie dat er veel te doen is in alle sub regio’s en waren blij met de positieve en constructieve energie die deze avond vrij kwam. Vol goede voornemens ging iedereen huiswaarts. ZONH zorgt voor de inventarisatie van de vervolgstappen.

 Hier kunt u meer lezen over de ZonMw subsidie versterking eerstelijnszorg.