ZONH

Draagvlak voor samenwerkingsverband logopedisten West-Friesland

Op advies van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Fonometrie) hebben de logopedisten in West-Friesland ZONH benaderd om het draagvlak voor een (in)formele organisatie van West-Friese logopedisten te onderzoeken. Samen met logopedisten uit de regio heeft ZONH hiervoor een bijeenkomst georganiseerd bij WilgaerdenLeekerweideGroep in Hoorn. De bijeenkomst werd bezocht door 15 logopedisten, werkzaam in de eerste- of tweede lijn.  

Meerwaarde samenwerking  

Na een kennismakingsronde is de meerwaarde van mono- en multidisciplinair samenwerken besproken en werd het draagvlak voor samenwerking binnen de groep geïnventariseerd aan de hand van de volgende vragen: 

  1. Welke behoeften hebben patiënten in West-Friesland met een logopedische hulpvraag?
  2. Welke uitkomsten willen jullie bereiken ten aanzien van de patiëntbehoeften?
  3. Welke niveaus en vormen van samenwerking heb je nodig om de gewenste uitkomsten van vraag 2 te bereiken?
  4. Wanneer is voor jou samenwerking op regionaal niveau succesvol en hoe ziet die samenwerking eruit?

Conclusies: 

–    Het oprichten van een samenwerkingsverband zal bijdragen aan de Juiste Zorg Op de Juiste Plek.  

–    Er is draagvlak om na te denken over een gezamenlijk doel/visie/missie van een samenwerkingsvorm. Aandachtspunten hierbij zijn de tijdsinvestering en behoud van eigen identiteit en eigen praktijk.

Heeft u de bijeenkomst gemist en wilt u op de hoogte blijven van het vervolgtraject? Stuur dan een mail naar Trudy Neeven: t.neeven@zonh.nl