ZONH

Kick-off bijeenkomst opschaling Welzijn op Recept Den Helder

Eind maart vond de kick-off bijeenkomst voor de opschaling van Welzijn op Recept Den Helder plaats. Huisartsenpraktijk Het Middenschip en welzijnsorganisatie MEE & de Wering hebben in 2023 de handen ineengeslagen om samen mensen te helpen die zich regelmatig bij de huisartsenpraktijk melden met klachten. De doelgroep voor de pilot Welzijn op Recept is divers, in gemeente Den Helder gaat het vooral om volwassenen met een laag welbevinden, samenhangend met psychosociale problematiek.

Na verwijzing vanuit de huisartsenpraktijk, maakt de welzijnscoach een afspraak met de cliënt om op zoek te gaan naar een passende oplossing. Dit kunnen activiteiten in de buurt zijn, die aansluiten bij de interesses van de cliënt. Zoals een oude of nieuwe hobby oppakken, nieuwe mensen ontmoeten, bewegen of vrijwilligerswerk. Het doel is dat mensen door mee te doen aan deze activiteiten, zelf actief hun gezondheid en welzijn verhogen.

Resultaten van de pilot

De resultaten mogen er zijn, want er zijn meer welzijnsrecepten uitgeschreven dan vooraf ingeschat. Het landelijk kennisinstituut hanteert een richtlijn van 13 welzijnsrecepten op jaarbasis, bij Huisartsenpraktijk Het Middenschip waren het ongeveer 25 aanmeldingen in 10 maanden tijd. Welzijn op Recept blijkt een fijne toevoeging voor de zorgverleners waarbij vindbaarheid, het hebben van een vast aanspreekpunt en de heldere terugkoppeling als zeer prettig worden ervaren. Zowel de huisartsen en de welzijnscoach zijn erg te spreken over de versterkte samenwerking.

Vervolg Welzijn op Recept gemeente Den Helder

Naast huisartsenpraktijk Het Middenschip starten  7 huisartsenpraktijken de komende periode met Welzijn op Recept. In totaal kent de gemeente Den Helder 14 huisartsenpraktijken. De ambitie van de samenwerkingspartners is dat alle huisartsenpraktijken in 2024 Welzijn op Recept kunnen implementeren.

Heleen Dijksterhuis was vanuit ZONH als extern projectleider betrokken, zij zal met ingang van april de ondersteuning van dit project overdragen aan Vicino, een regionale organisatie die de zorgverlening voor mensen met lichte tot matige psychische en/of sociale klachten organiseert in Noord-Holland-Noord. De samenwerkingspartners kijken prettig terug op de ondersteuning vanuit ZONH.

Meer weten over Welzijn op Recept in de regio Kop vam Noord-Holland? Neem contact op met onze adviseur Heleen Dijksterhuis.