ZONH

Overzicht relevante ZonMw subsidieoproepen eerstelijnszorg

Om ervoor te zorgen dat eerstelijnszorg altijd voor iedereen toegankelijk blijft, zijn er belangrijke afspraken gemaakt in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Daarom werken we samen aan de uitvoering van de Visie Eerstelijnszorg 2030.

ZonMw is een financieringsorganisatie van innovatie en onderzoek in de gezondheidszorg. ZonMw ondersteunt en faciliteert het IZA en de versterking van de eerstelijnszorg met een aantal gerichte subsidies. ZONH is de Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) in Noord-Holland die zich richt op versterking van de eerstelijnszorg. Bij onderstaande ZonMW subsidies is ZONH betrokken, hetzij als penvoerder, hetzij als (mede-) programmamanager. De namen van deze subsidies lijken dikwijls nogal op elkaar. Daarom hebben wij de belangrijkste voor u op een rijtje gezet:

  1. Stimuleringssubsidie versterking organisatie en governance van de regionale samenwerkingsstructuur;
  2. Versterking organisatie eerstelijnszorg regionale uitvoeringssubsidie;
  3. Lerend netwerk samenwerking eerstelijnzorg;
  4. Subsidieoproep voor inwoner- en patiëntparticipatie ‘Coalitievorming regionale participatiehubs’;
  5. Voucher Versterking regionale monodisciplinaire organisatiegraad eerstelijnszorg’.

In dit overzicht staat o.a. voor wie de subsidies zijn, voor welke bedragen en de deadlines voor het aanvragen van de subsidies. Ook is er een verwijzing toegevoegd naar meer informatie.

ZONH wil u graag ondersteunen en adviseren bij uw aanvraag, dus neem gerust contact met ons op!