ZONH

Tirza Louwe

COVID data registratie Noord Holland

COVID DATA NL

COVID DATA NL test Early Warning Systeem. Gelegenheidsconsortium COVID DATA NL test een digitaal Early Warning Systeem om verspreiding van COVID19 te beperken en de zorgvraag te voorspellen. Dat gebeurt in de pilotregio Noord-Holland en Flevoland in opdracht van de ROAZ Noord-Holland Flevoland samen met het ROS-netwerk en ZONH. Een online dashboard en gevalideerd predictie-algoritme…

positieve gezondheid

Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid; een benadering waarbij een betekenisvol leven centraal staat.   ZONH omarmt het brede gedachtengoed van positieve gezondheid, waarbij de focus ligt op gezondheid en niet op ziekte. Kijken naar wat iemand nog wel kan en hoe iemand een zo goed mogelijk leven kan leiden. Wij geloven dat mensen zoveel mogelijk eigen regie dienen…

Logo-D3

D3: nieuwe naam voor CBB

D3: nieuwe naam voor CBB Data Dialoog en Doen zegt meer over wat we doen De Coöperatieve Basiszorg in de Buurt (CBB) heeft een nieuwe naam: D3, Data Dialoog Doen. “Een naam die meer dan voorheen laat zien en horen waar we voor staan: inzicht in zorg en gezondheid door de mogelijkheden van data optimaal…

LHV onderzoek huisartsen

Het Achterstandsfonds ondersteunt huisartsen tijdens coronapandemie

Het Achterstandsfonds ondersteunt huisartsen tijdens coronapandemie Uit onderzoek van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) blijkt dat huisartsen minder tijd hebben kunnen besteden aan sociale visites en contact met ouderen en sociaal zwakkeren tijdens de pandemie. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat er meer tijd voor de patiënt nodig is, omdat zorgvragen vaak complex…

Eenzaamheid onder ouderen versterkt door corona

Steeds meer ouderen leven in eenzaamheid. Eenzaamheid is een probleem van alle leeftijden maar speelt met name onder ouderen. Maatschappelijk hulpverleners zien door corona de eenzaamheidsproblematiek verergeren. Inwoners van Noord-Holland kunnen voor vragen rondom eenzaamheid, rouw, verlies of scheiding terecht bij het Centrum voor Levensvragen voor erkende begeleiding. Twee derde 85-plussers is eenzaamEenzaamheid is een…

Landelijk Coördinator PaTz Portal Rob Krol draagt stokje over aan Marjolein Backer (ZONH)

Landelijk Coördinator PaTz Portal Rob Krol draagt stokje over aan Marjolein Backer (ZONH) De meeste mensen willen hun laatste levensfase graag thuis doorbrengen en daar overlijden. Dat vereist een goede palliatieve inzet, waarbij de zorg van de verschillende zorgverleners naadloos op elkaar aansluit. Om dit te kunnen realiseren is PaTz (Palliatieve zorg Thuis) in 2010…

Marjoleine van der Zwan tekent contract Zilveren Kruis

Zilveren Kruis en ROS’en investeren in verbetering zorg

Zilveren Kruis en ROS’en investeren in verbetering zorg. Zes Regionale Ondersteuningsstructuren voor de eerste lijn (ROS’en) ontvangen voor de komende vier jaar (2021-2024) van Zilveren Kruis financiering voor het verder optimaliseren van de zorg. Het gaat hierbij om Elaa (Amsterdam en Almere), Proscoop (Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland), Raedelijn (Utrecht e.o.), ROS Friesland (Friesland), ZONH (Noord-Holland)…