ZONH

Organisatiegraad Paramedische Zorg Noord-West Noord-Holland

Er is een verandering gaande van het perspectief op ziekte en gezondheid. Het draait niet (meer) om wat de zorg te bieden heeft, maar om wat mensen nodig hebben om zo lang mogelijk zo goed en zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. Om hier goed op te kunnen anticiperen is een nauwe samenwerking rondom de patiënt nodig. Samenwerking lokaal, maar vooral ook regionaal, waar de strategische keuzes worden gemaakt. De eerstelijnszorg is echter grotendeels kleinschalig en monodisciplinair georganiseerd Het Integraal Zorg Akkoord (IZA) ondersteunt deze verandering waarbij verschillende domeinen moeten samenwerken.

Bijeenkomst paramedici in Schagen

Donderdag 23 februari kwamen een kleine 30 paramedici bijeen in Schagen voor een informatieve bijeenkomst over Organisatiegraad.  Het regiobeeld en waarom paramedici in de eerste lijn zich moeten organiseren werden besproken en  Beweegzorg NoordWest (BNW) vertelde over hoe zij de  samenwerking met het ziekenhuis en huisartsen in de regio rond Alkmaar hebben vormgegeven.  

Ook praktijk voor ergotherapie ErgoDoen gaf aan dat samenwerking tussen álle paramedische disciplines niet de toekomst is, maar NU al noodzakelijk is. De deelnemers konden vragen stellen aan  de online aanwezige bestuursleden van PPN (Paramedisch Platform Nederland en Organisatiegraad. Daarna gingen zij met elkaar in gesprek aan de hand van casuïstiek. De bijeenkomst heeft een stevige impuls gegeven aan het versterken van de organisatie van paramedici in de regio!

Hoe gaan we nu verder? 

Een aantal paramedici zullen deelnemen aan de kerngroep. Deze kerngroep zal tot juli dit jaar twee keer bijeenkomen onder leiding van ZONH. De eerste taak van deze kerngroep is het stellen van doelen tot samenwerking. In deze kerngroep is nog behoefte aan vertegenwoordiging vanuit logopedie en huidtherapie. Bent u logopedist of huidtherapeut en wilt u meedenken over versterken van de organisatie van paramedici in de regio? Neem dan contact op met de coördinator Organisatiegraad binnen ZONH, Tieneke Koopman via t.koopman@zonh.nl.  

Wil je meer weten over het programma?  

Meld je dan aan voor het  Platform “Samen sterk in de regio”  of bekijk de website Organisatiegraad