ZONH

Welzijn op Recept: Je beter voelen begint hier!

Op donderdag 26 januari hebben huisartsenpraktijk Het Middenschip, welzijnsorganisatie MEE & de Wering, de gemeente Den Helder, HKN en ZONH hun handtekeningen gezet onder de pilot van het project ‘Welzijn op Recept’. Een goed gesprek en hulp bij het ondernemen van activiteiten helpen vaak meer dan pillen of medische onderzoeken. 

De huisarts is vaak het eerste aanspreekpunt voor inwoners die last hebben van lichamelijke klachten, somberheid, stress of angstklachten. Samen besluiten ze of doorverwijzen naar de welzijnscoach waardevol is. Deze coach gaat samen met de inwoner op zoek naar passende oplossingen. Dit zijn activiteiten in de buurt, die aansluiten bij de interesses van de inwoner. Zoals een oude of nieuwe hobby oppakken, nieuwe mensen ontmoeten, bewegen of vrijwilligerswerk. Het doel is dat mensen door mee te doen aan deze activiteiten zelf actief hun gezondheid en welzijn verhogen. Een cursus ‘Beter slapen’ of een activiteit als ‘Bewegen voor ouderen’ blijkt vaak het juiste ‘medicijn’ om klachten als stress en somberheid te verhelpen.   

Pilot in Den Helder 

Welzijn op recept past bij de vernieuwing van het welzijnswerk en de samenwerking met de huisartsen. Het gaat om een pilot. Wethouder De Vrij is opgetogen over dezer manier van anders omgaan met gezondheid: “Welzijn op Recept is een goede methode gebleken in andere delen van het land. Bij succes van de pilot willen we het in Den Helder verder uitbreiden naar andere huisartspraktijken.”  

Huisarts van praktijk Het Middenschip, S. de Haan: “Bij ons melden zich wel eens patiënten met klachten die voortkomen uit de situatie waar ze in zitten. Om deze mensen te helpen, kunnen we met “Welzijn op Recept” nog beter samenwerken met de juiste hulpverleners. Wij hopen dat onze patiënten hierdoor minder klachten ervaren. Collega’s verderop uit het land hebben deze samenwerking al bewezen en zijn erg enthousiast over het Welzijn op Recept.” 

Grote betrokkenheid 

In Noord-Holland-Noord zijn meerdere gemeenten gestart met het project Welzijn op Recept.  In de Kop van Noord-Holland wordt bij Welzijn op Recept samengewerkt met HKN (Huisartsen Kop van Noord-Holland) en ZONH (Zorg Optimalisatie Noord-Holland).