ZONH

Uncategorized

Samen voor de beste mogelijke geboortezorg

Samen voor de beste mogelijke geboortezorg Vrijdag 10 november jl. is overeenstemming bereikt in de samenwerking tussen de penvoerders van regionale partnerschappen van Babyconnect,  Onatal en Orfeus. Babyconnect is het VIPP-programma geboortezorg voor digitale gegevensuitwisseling. Onatal en Orfeus zijn belangrijke leveranciers van verloskundige informatiesystemen; 80% van de verloskundige praktijken in Noord-Holland Noord gebruikt Onatal of Orfeus. Na een…

ZonMw subsidie aanvragen versterking eerstelijn goedgekeurd

ZonMw subsidie aanvragen versterking eerstelijn goedgekeurd Eind oktober ontving ZONH de terugkoppeling voor de ZonMw subsidie aanvragen versterking eerstelijn. In de regio’s Midden- en Zuid-Kennemerland, Noord-Kennemerland, Kop van Noord-Holland en West-Friesland zijn de aanvragen goedgekeurd. Een positief bericht! Het doel is om de eerstelijnszorg in de regio’s zo goed mogelijk te organiseren om in de…

Feestelijke start Coöperatie Leefstijlcoaching Midden- en Zuid-Kennemerland 

Feestelijke start Coöperatie Leefstijlcoaching Midden- en Zuid-Kennemerland Op 27 september vierden de leefstijlcoaches van Zuid- en Midden-Kennemerland de oprichting van hun coöperatie. Het wordt als groot voordeel gezien dat de leefstijlcoaches eenvoudig kunnen declareren via het platform van Monter Leefstijl en dat zij gezamenlijk zichtbaar zijn in de regio. Dit zal bijdragen aan het versterken…

Samen Sterk voor Valpreventie in Midden- en Zuid-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland

Samen Sterk voor Valpreventie in Midden- en Zuid-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland Samen Sterk voor Valpreventie in Midden- en Zuid-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland De regio’s Midden- en Zuid-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland zijn druk bezig met een uitvoerend plan om de burgers en de professionals in het medisch domein en sociaal-gemeentelijk domein bewust te maken van valpreventie. Valincidenten bij ouderen…

Samenwerking GGD en ZONH

Samenwerking GGD en ZONH Om gezamenlijke zorg in de regio goed te organiseren ontmoet ZONH graag (zorgverbeter)partners uit de regio. Zo leren we elkaar beter kennen en weten we wat elkaars belangen, doelen en taken zijn. De GGD-NHN en ZONH hebben een overlappend werkgebied, zowel qua regio als qua aandachtsgebieden. Op individueel niveau komen de…

Kennemerland in beweging

Kennemerland in beweging Het regiobeeld Kennemerland is vastgesteld en gepubliceerd op de website dejuistezorgopdejuisteplek. Dit is in deze regio het eerste resultaat van afspraken die landelijk zijn gemaakt in het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Doel van het IZA is zorg en ondersteuning in ons land toegankelijk, betaalbaar en van voldoende kwaliteit te houden. In de…