ZONH

Congres Kanker & Leven

Congres Kanker & Leven

Voor mensen die leven met kanker is het belangrijk dat de zorg vanuit het ziekenhuis naadloos aansluit op de eerstelijns zorg. Zorgverleners uit de eerste lijn werken steeds vaker met elkaar samen in oncologiezorgnetwerken. Op het congres Kanker & Leven op 12 mei 2023 staat de vraag centraal hoe we de zorg voor de gevolgen van kanker in oncologiezorgnetwerken, informele zorg en medisch technische zorg vanuit het ziekenhuis met elkaar kunnen verbinden.

We nodigen u van harte uit hierover mee te denken tijdens het congres Kanker & Leven. Het congres heeft een hybride vorm: in de ochtend volgt u de landelijke livestream vanuit huis en in de middag organiseren we in samenwerking met verschillende Regionale Ondersteuningstructuren (ROS’en) regionale symposia op verschillende locaties in het land.

Het programma in de regio Noord-Holland: Passende zorg door regionale samenwerking

 “Word deel van regionale passende zorg tijdens ons middagcongres voor de regio Noord-Holland en Almere! Maak het verschil door actief te participeren in interactieve sessies met experts uit de branche en deel je eigen ervaringen en ideeën. Word de motor achter de verandering en maak de volgende stap in het realiseren van een toekomstgerichte oncologische zorg in de regio. Schrijf je nu in en word onderdeel van de beweging.”

In de sfeervolle Cultuurkoepel in Heiloo staat regionale samenwerking centraal. Een middag van wederzijdse kennismaking, verdieping en direct toepasbare handvatten om binnen het oncologisch veld passende zorg concreet te maken. We doen dit met een afwisselend programma met experts uit het veld.

Het programma bestaat uit drie onderdelen:

  • Vertaalslag ochtendgedeelte

We starten met een reflectie op de kennis uit het ochtendprogramma. Op onderhoudende wijze komen alle onderwerpen langs. We doen dat met een levendige en afwisselende werkvorm. Zo verzamelen we op spelenderwijs handvatten voor de werkpraktijk binnen onze regio.

  • Levende sociale kaart

In het tweede deel staat wederzijdse kennismaking centraal. Na een korte introductie over effectieve presentatie maken we nader kennis met elkaar. Hierbij komt de toegevoegde waarde van de verschillende aanbieders op heldere wijze in beeld. Zo versterken we de netwerksamenwerking van zorg, hulp en ondersteuning in de regio.

  • Klinische casuïstiek

Vervolgens passen we verkregen handvatten en de bekendheid met elkaar toe op casuïstiek, ingebracht door ervaringsdeskundigen van de Patiëntenorganisatie voor Darmkanker. We bespreken dat in multidisciplinaire subgroepen en leggen de uitkomsten voor aan experts uit het vak.   

Sprekers middagprogramma congres Kanker & Leven

Edwin Geleijn

‘Sinds 1991 werk ik als fysiotherapeut in het VUmc. Naast een beperkt deel patiëntenzorg gericht op het optimaliseren van fitheid rond oncologische operaties bestaat het grootste deel van mijn werk uit het initiëren, aanvragen en organiseren van onderzoeks- en innovatieprojecten. Dit kunnen projecten op lokaal , regionaal, of landelijk niveau zijn. Voorbeelden zijn het onderzoek naar training tijdens de chemotherapie, dat vervolgens geïmplementeerd is via Stichting Onconet; een landelijk dekkend netwerk van fysiotherapeuten die deskundig zijn op fitheid bevorderen of onderhouden rond de medische behandeling van kanker. Daarnaast doen we veel onderzoek naar fitheid rond oncologische chirurgie, waarbij gebruik gemaakt wordt van wearables en apps.

Lia van Zuylen

‘Sinds januari 2020 werk ik als hoogleraar klinische palliatieve zorg in Amsterdam UMC. Ik bekleed de Kuria-leerstoel. Met mijn leerstoel wil ik de eenheid tussen oncologische en palliatieve zorg versterken. Ik wil het bewustzijn onder zorgverleners, patiënt en naasten bevorderen dat het naderende levenseinde een factor is bij beslissingen in alle fasen van ongeneeslijke kanker. Mijn onderwijs aan artsen en verpleegkundigen is erop gericht hun begrip van de eisen die palliatieve zorg stelt aan hun handelen en begeleiding te verbeteren. Met mijn onderzoek naar onderliggende biomedische mechanismen wil ik bijdragen aan betere verlichting en preventie van symptomen en aan betere onderkenning van de stervensfase.’

Matty Hakvoort

‘In het Zaans Medisch Centrum heb ik 23 jaar gewerkt als hoofd van een dagkliniek voor de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen en 9 jaar was ik hoofd van de medische staf. Mijn baan in het ziekenhuis heb ik altijd gecombineerd met een praktijk voor Psychotherapie en (medische) coaching. Daarnaast heb ik vrijwilligersorganisaties geïnitieerd; één voor de nazorg van slachtoffers van de ramp in Volendam en één voor de nazorg van patiënten met kanker. In beide concepten heb ik meegewerkt aan de ontwikkeling van de samenwerking tussen vrijwilligers en professionals. Op dit moment is mijn praktijk voor psychotherapie vooral gericht op kankerpatiënten binnen de organisatie Stichting Huis aan het water. Daarnaast ben ik actief in een coachings- en consultatiepraktijk.’

Marjolein Dekker

‘Sinds een jaar ben ik werkzaam als arts bedrijfsgeneeskunde. Ik ben geïnteresseerd in het sociale aspect van gezondheid, waarin ook werk een belangrijke rol heeft. Vanuit de bedrijfsgeneeskunde probeer je niet een zorgvraag op te lossen in de tijd van het consult, maar zicht te krijgen op alle aspecten die bijdragen aan ziekte en ziekmelding. Ik vind het belangrijk om patiënten binnen een ziektetraject eigen regie te geven in het ontwikkelen/vasthouden van een gezonde leefstijl. Je hebt mensen die erg ziek zijn, maar toch goed kunnen blijven functioneren. Je hebt ook mensen die heel gezond zijn, maar zich toch ziek gedragen. Vaak is er van alles mogelijk om mee te draaien op werk en in de maatschappij, ziek of niet ziek. Het is de kunst om hier samen over na te denken en te zorgen dat er een open gesprek over wordt gevoerd. Wat is er nodig om te blijven functioneren, ondanks de diagnose kanker?’

Ageeth Nolet

‘Ik werk als projectcoördinator Positieve Gezondheid voor de huisartsen die zijn aangesloten bij HZW Huisartsen. In die rol ondersteun ik de huisartsenpraktijken in Zaanstreek en Waterland om het gedachtengoed van Positieve Gezondheid letterlijk in de praktijk te brengen. Dat doen we door middel van scholingen, workshops op de praktijk voor het hele team, een escaperoom en regionale activiteiten. Elke praktijk is – net als elke zorgvrager – anders. Mijn ondersteuning is daarom op maat en iedere keer anders. Op dit moment zijn er in Zaanstreek Waterland 62 praktijken gestart met Positieve Gezondheid, waarvan er 24 het gedachtengoed ook in hun praktijkplan hebben opgenomen. Op die manier draag ik bij aan de transitie van ‘Ziekte en Zorg’ naar ‘Gezondheid en Gedrag’. Daarnaast ben ik praktijkconsulent en ben ik binnen HZW het eerste aanspreekpunt en vraagbaak voor de huisartsenpraktijken uit onze regio.’

Lees hier het volledige programma. We sluiten af met een netwerkborrel!

De inschrijving is geopend!

Belangrijk:

Bij het programmaonderdeel ‘Levende Sociale Kaart’ staat het leren kennen van elkaars diensten en producten centraal, zodat betere regionale samenwerking ontstaat. Dus, heb je banners, folders, posters of ‘give-aways’ die jouw producten of diensten visualiseren, neem die dan mee en stal ze uit. Heb je daar wat extra tijd voor nodig, dan is het mogelijk dat je dat voorafgaand aan het middagprogramma doet. Neem daarvoor contact op met Trudy Neeven via t.neeven@zonh.nl

Kosten

Alleen de ochtend of alleen de middag – early bird discount (tot 01-03-2023): €95,00
Alleen de ochtend of alleen de middag– regulier tarief (01-03-2023 en later): €120,00

Hele dag – early bird discount (tot 01-03-2023): €155,00
Hele dag – regulier tarief (01-03-2023 en later): €185,00

Studenten – alleen de ochtend of alleen de middag: €45,00
Studenten – hele dag: €85,00

Annuleringsvoorwaarden: Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering vóór 10 april 2023 vindt restitutie plaats onder aftrek van €35,00 administratiekosten. Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden.

Accreditatie
V&VN: wordt aangevraagd
ABAN: wordt aangevraagd
KNGF: wordt aangevraagd
VSR: wordt aangevraagd
ADAP: wordt aangevraagd
NIP: wordt aangevraagd

Organisatie
Het congres wordt georganiseerd door IKNL en NFK namens de Taskforce Cancer Survivorship Care, een landelijk samenwerkingsverband waarin professionals, onderzoekers, beleidsmakers en patiëntenorganisaties hun krachten en expertise bundelen, om passende zorg voor mensen die leven met en na kanker mogelijk te maken. En in samenwerking met Regionale Ondersteuninsgsstructuren (Proscoop, Reos, Robuust, ZONH, ROS Friesland, Samergo en Raedelijn), Congress Care en Heuvelman Sound & Vision.