ZONH

Congres Kanker & Leven

Congres Kanker & Leven

Voor mensen die leven met kanker is het belangrijk dat de zorg vanuit het ziekenhuis naadloos aansluit op de eerstelijns zorg. Zorgverleners uit de eerste lijn werken steeds vaker met elkaar samen in oncologiezorgnetwerken. Op het congres Kanker & Leven op 12 mei 2023 staat de vraag centraal hoe we de zorg voor de gevolgen van kanker in oncologiezorgnetwerken, informele zorg en medisch technische zorg vanuit het ziekenhuis met elkaar kunnen verbinden.

We nodigen u van harte uit hierover mee te denken tijdens het congres Kanker & Leven. Het congres heeft een hybride vorm: in de ochtend volgt u de landelijke livestream vanuit huis en in de middag organiseren we in samenwerking met verschillende Regionale Ondersteuningstructuren (ROS’en) regionale symposia op verschillende locaties in het land.

Het programma in de regio Noord-Holland: Passende zorg door regionale samenwerking

 “Word deel van regionale passende zorg tijdens ons middagcongres voor de regio Noord-Holland en Almere! Maak het verschil door actief te participeren in interactieve sessies met experts uit de branche en deel je eigen ervaringen en ideeën. Word de motor achter de verandering en maak de volgende stap in het realiseren van een toekomstgerichte oncologische zorg in de regio. Schrijf je nu in en word onderdeel van de beweging.”

In de sfeervolle Cultuurkoepel in Heiloo staat regionale samenwerking centraal. Een middag van wederzijdse kennismaking, verdieping en direct toepasbare handvatten om binnen het oncologisch veld passende zorg concreet te maken. We doen dit met een afwisselend programma met experts uit het veld.

Het programma bestaat uit drie onderdelen:

  • Vertaalslag ochtendgedeelte

We starten met een reflectie op de kennis uit het ochtendprogramma. Op onderhoudende wijze komen alle onderwerpen langs. We doen dat met een levendige en afwisselende werkvorm. Zo verzamelen we op spelenderwijs handvatten voor de werkpraktijk binnen onze regio.

  • Levende sociale kaart

In het tweede deel staat wederzijdse kennismaking centraal. Na een korte introductie over effectieve presentatie maken we nader kennis met elkaar. Hierbij komt de toegevoegde waarde van de verschillende aanbieders op heldere wijze in beeld. Zo versterken we de netwerksamenwerking van zorg, hulp en ondersteuning in de regio.

  • Klinische casuïstiek

Vervolgens passen we verkregen handvatten en de bekendheid met elkaar toe op casuïstiek, ingebracht door ervaringsdeskundigen van de Patiëntenorganisatie voor Darmkanker. We bespreken dat in multidisciplinaire subgroepen en leggen de uitkomsten voor aan experts uit het vak.   

We sluiten af met een netwerkborrel!

De inschrijving is geopend!

Belangrijk:

Bij het programmaonderdeel ‘Levende Sociale Kaart’ staat het leren kennen van elkaars diensten en producten centraal, zodat betere regionale samenwerking ontstaat. Dus, heb je banners, folders, posters of ‘give-aways’ die jouw producten of diensten visualiseren, neem die dan mee en stal ze uit. Heb je daar wat extra tijd voor nodig, dan is het mogelijk dat je dat voorafgaand aan het middagprogramma doet. Neem daarvoor contact op met Trudy Neeven via t.neeven@zonh.nl

Kosten

Alleen de ochtend of alleen de middag – early bird discount (tot 01-03-2023): €95,00
Alleen de ochtend of alleen de middag– regulier tarief (01-03-2023 en later): €120,00

Hele dag – early bird discount (tot 01-03-2023): €155,00
Hele dag – regulier tarief (01-03-2023 en later): €185,00

Studenten – alleen de ochtend of alleen de middag: €45,00
Studenten – hele dag: €85,00

Annuleringsvoorwaarden: Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering vóór 10 april 2023 vindt restitutie plaats onder aftrek van €35,00 administratiekosten. Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden.

Accreditatie
V&VN: wordt aangevraagd
ABAN: wordt aangevraagd
KNGF: wordt aangevraagd
VSR: wordt aangevraagd
ADAP: wordt aangevraagd
NIP: wordt aangevraagd

Organisatie
Het congres wordt georganiseerd door IKNL en NFK namens de Taskforce Cancer Survivorship Care, een landelijk samenwerkingsverband waarin professionals, onderzoekers, beleidsmakers en patiëntenorganisaties hun krachten en expertise bundelen, om passende zorg voor mensen die leven met en na kanker mogelijk te maken. En in samenwerking met Regionale Ondersteuninsgsstructuren (Proscoop, Reos, Robuust, ZONH, ROS Friesland, Samergo en Raedelijn), Congress Care en Heuvelman Sound & Vision.