ZONH

Ketenaanpak valpreventie Zaanstreek-Waterland

Dinsdag 7 maart organiseerde GGD Zaanstreek-Waterland en ZONH een bijeenkomst voor de stuurgroep Valpreventie in deze regio. Het doel was om te inventariseren welke disciplines zich (willen) inzetten om een ketenaanpak voor valpreventie in regio Zaanstreek- Waterland te realiseren. Hierbij waren gemeenten, huisartsenkoepel, WelzijnWonenPlus, wijkverpleging, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, sportbedrijven en de ouderen vertegenwoordiging aanwezig.

Op korte termijn zal er een vervolg sessie georganiseerd worden om de ketenaanpak verder vorm te geven. Zaanstreek-Waterland heeft hiermee een belangrijke stap gezet om het aantal valincidenten terug te dringen.

In het coalitieakkoord is het aan gemeenten de taak om beweeginterventies aan te bieden aan inwoners van 65 jaar en ouder. Het landelijk kenniscentrum letselpreventie VeiligheidNL heeft als doelstellingen om 3% van de ouderen te screenen op valrisico, valincidenten terug te dringen en voldoende aanbod van beweeginterventies beschikbaar te maken. Dit is een noodzakelijke opgave om het aantal valincidenten terug te dringen.

 “De handen ineen, samen naar een val-veilige regio”

In een energieke sfeer hebben de partijen de handen ineengeslagen en kwam een constructieve dialoog tot stand. De ketenaanpak is gericht op thuiswonende ouderen van 65 jaar of ouder met een verhoogd valrisico die bestaat uit de volgende stappen:

  1. Opsporing (risico-inschatting)
  2. Screening (valanalyse)
  3. Inzet van erkende beweeginterventies

Zo nodig aangevuld met medicatiebewaking, aanpak visus problemen, aanpak van voetproblemen en schoeisel, aanpassingen huis en omgeving, voedingsinterventie, educatieve interventies, psychologische interventies, medische behandeling van onderliggende ziektes.

  1. Actieve begeleiding en doorverwijzing naar structureel beweegaanbod
  2. Borging

Er is deze middag veel informatie verzameld om verdere stappen te kunnen nemen. Op korte termijn zal er een vervolg sessie georganiseerd worden om de ketenaanpak verder vorm te geven. Zaanstreek-Waterland heeft hiermee een belangrijke stap gezet om het aantal valincidenten terug te dringen.