ZONH

Het Achterstandsfonds Noord-Holland helpt huisartsen in achterstandswijken

Het Achterstandsfonds Noord-Holland (ASF NH) ondersteunt huisartsenpraktijken in achterstandswijken in Noord-Holland. Onze adviseur Tieneke Koopman verzorgt de coördinatie: “Door de slechtere gezondheid van de inwoners in achterstandswijken hebben de huisartsen in deze wijken een hogere werklast. Meer dan een derde van de aandoeningen komt hier vaker voor én patiënten bezoeken de huisarts vaker voor deze klachten dan in andere wijken.” 

Begin dit jaar hebben we een nieuwe website gelanceerd met uitleg over de samenstelling van het ASF NH, het budget, de projectaanvragen en het eigen aanbod van het ASF NH, waaronder trainingen en het uurconsult. De tolkentelefoon is voor alle huisartsen beschikbaar. Ook kan er een projectaanvraag op maat worden gedaan.  

Producten en projecten 2023 

In 2023 zijn er 70 huisartspraktijken geregistreerd, deze kunnen allemaal gebruik maken van de Tolkentelefoon. Ongeveer 30 praktijken daarvan kunnen ook gebruik maken van uurconsulten en/of multidisciplinaire overleggen.  

In 2023 hebben we verschillende projecten ondersteund, onder meer gericht op vergoedingen voor agressietraining, huisartsenzorg voor Oekraïners en vertalingen van rapportages. 

Achterstandsfondsen in Nederland 

In Nederland zijn er in totaal 16 achterstandsfondsen, zij ontvangen een bedrag per patiënt woonachtig in een achterstandspostcode in de regio. Dit bedrag wordt overgemaakt door Zorgverzekeraars Nederland en vormt het budget van ieder achterstandsfonds. Van dit geld wordt lokale ondersteuning geboden, op basis van door de lokale huisartsenpraktijken aangegeven problematiek en knelpunten.