ZONH

Meekijkconsult GGZ NHN groot succes

Afgelopen maand heeft de opschaling van het meekijkconsult GGZ NHN via ZorgDomein plaatsgevonden. Huisartsen en POH’s GGZ (in de regio Noord-Holland) kunnen vrijblijvend advies aanvragen bij een specialist GGZ van GGZ NHN. De consultatie draagt bij aan de juiste zorg op de juiste plek, passende zorg en goede verwijzingen. ZONH ondersteunt Vicino en GGZ NHN hierin met de samenwerking.

Sinds de opschaling naar alle huisartsen in Noord-Holland Noord is het aantal aanvragen al verdubbeld en de huisartsen zijn tot nu toe erg tevreden over de kwaliteit van het advies én het gebruikersgemak. 

Heleen Dijksterhuis, adviseur ZONH:   

“De huisartsen zijn erg tevreden over de kwaliteit,  het is fijn om te zien dat er door deze consultatie gemakkelijker verwezen kan worden!” 

 De komende weken en maanden wordt gemonitord en bijgestuurd op dit project om tot optimale resultaten te komen. In juni zal de pilotfase worden geëvalueerd door alle partijen.