ZONH

Inventarisatie leefstijltools

Leefstijl krijgt steeds meer erkenning als integraal onderdeel van de gezondheidszorg. Voor de eerstelijnszorg zijn verschillende tools beschikbaar om het leefstijlgesprek te voeren. In opdracht van de coalitie Leefstijl in de Zorg zal ZONH, samen met andere Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS-en) in Nederland, een inventarisatie uitvoeren van de huidige leefstijltools die in de eerstelijnszorg worden toegepast. Hierbij werken we nauw samen met brancheorganisaties zoals InEen. De uitkomsten zullen worden gebruikt om te bepalen waar in de eerstelijnszorg integratie van leefstijl nog beter ondersteund kan worden. 

Lees meer: ROS-netwerk inventariseert leefstijlinitiatieven in Nederland.